Česko-polské střední školy v akci

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) - "Překračujeme hranice"

Zpráva o konání projektu z programu   Fond mikroprojektů euroregionu Praděd – č. CZ.3.22/3.3.07/08.00484, který je spolufinancován Evropskou unií, Městem Jeseník a Krajským úřadem Olomouc.

Tímto projektem navazujeme na předchozí spolupráci družebních škol – SOŠ a SOU strojírenského a stavebního Jeseník a ZESPÓŁ SZKÓŁ w Głuchołazach v oblasti sportu.

Po lyžařských, atletických, fotbalových a turistických aktivitách přišel na řadu vodácký výcvik, cyklo – turistika, některé prvky branného výcviku – první pomoc, topografie, střelba ze vzduchovky, hod granátem na cíl, základy táboření a některé netradiční sporty –baseball a bruslení na kolečkových bruslích. V rámci uvedených aktivit jsme našim polským přátelům a studentům ukázali některé významné lokality okresu Jeseník a Šumperk  : Jeseník, Ramzovské sedlo, Rudu nad Moravou, Šumperk, Štíty – Akrobatický park Aleše Valenty, Velké Losiny – zámek a Ruční papírnu, Kralický Sněžník a prameny Moravy  a vše završili splutím této řeky v úseku Hanušovice – Bartoňov. Dále proběhla spousta společných her a neformálních setkání, utkání a aktivit – např. jízda zručnosti na kole, žonglování s míčem, vodácký závod, turnaj v minikopané, stolním tenise, volejbale apod.

Dne 29. 4. 2009 poběhla na krytém bazénu Česká Ves plavecká příprava.

Termín konání:  18. – 23. 5. 2009 v Rudě nad Moravou – v areálu koupaliště obecního úřadu.

Účastníci:  52 českých a polských studentů a jejich instruktorů

Cíl akce:  propagovat nejen krásy a zajímavosti našeho regionu, ale i nabídnout  naší i polské mládeži alternativní možnosti pro využití volného času, případně umožnit navázat neformální kontakty a vztahy mezi nimi. V průběhu předchozích projektů se již vytvořily dlouhodobé přátelské vztahy mezi studenty i pedagogy obou škol.

Celkové hodnocení:   programem nabitá akce se vydařila organizačně i nasazením všech zúčastněných. Vzhledem ke kalamitě, která byla ohlášena na páteční odpoledne, jsme se rozhodli odvolat odpolední program a ukončit pobyt většiny účastníků již 22.5. Pouze skupina polských cyklistů nechtěla riskovat přesun na kolech za nepřízně počasí a zůstala  v campu podle plánu až do 23.5.

Naše poděkování náleží Klubu vodáků Jeseník  za pomoc při organizování akce, Obecnímu úřadu v Rudě nad Moravou za ochotu a vstřícnost a Kynologickému klubu v Rudě nad Moravou za propůjčení jejich areálu.

RNDr. Věra Žitková
vedoucí projektu

Virtuální prohlídka

virt-prohlidka

Šikana

Jsi-li svědkem šikany nebo dokonce její obětí, nenechávej si to pro sebe a kontaktuj naši výchovnou poradkyni.

 

Nyní můžete také anonymně na stránkách projektu NENECH TO BÝT! kde můžete nahlásit co jste zažili nebo co jste viděli. Je zde možnost i stáhnout si aplikaci do svých chytrých telefonů.

stipendium_banner2

Dnes je

středa, 20. 9. 2017
nyní se nevyučuje

Hledej