Celoživotní vzdělávání

CENTRUM UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE

Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje (CUOK) bylo založeno v březnu roku 2008 jako sdružení právnických osob – středních odborných škol z regionů Jeseník, Šumperk, Přerov, Olomouc, Prostějov a bylo zřízeno s podporou Olomouckého kraje a Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) Praha. Sdružení je institucí pro vzdělávací, metodickou, evaluační, koordinační, poradenskou a informační činnost s působností v Olomouckém kraji.

Základním posláním CUOK je nabídnout příležitosti pro získání znalostí a dovedností občanům, uznávat jejich dosažené kvalifikace, realizovat rekvalifikace a podpořit rozvoj jejich uplatnitelnosti na trhu práce v ČR i EU.