Studijní obory

Nabízíme 2 studijní obory zakončené maturitní zkouškou: Strojírenství (23-41-M/01) a Stavebnictví (36-47-M/01).

Studijní obor - Strojírenství

Studijní obor - Strojírenství

23-41-M/01 4letý maturitní obor s velmi dobrou uplatnitelností na trhu práce podporovaný krajským stipendiem. Absolventi tohoto oboru mohou pracovat jako konstruktéři, technologové nebo provozní mistři, kontroloři řízení jakosti, pracovníci přípravy výroby. V naší škole se učí pracovat s technologiemi, které používají strojírenské firmy: Softwary Auto CAD, ... (více)

Studijní obor - Stavebnictví

Studijní obor - Stavebnictví

36-47-M/01 4letý studijní obor zakončený státní maturitou a podporovaný krajským stipendiem. Absolventi jsou připraveni k vypracování projektové dokumentace a k následným pracím s nimi. Umí navrhovat jednoduché stavby a příslušné části staveb charakteru pozemního stavitelství včetně dotyčných stavebních úprav. Žáci se učí pracovat se softwary užívané ve stavebních ... (více)