REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ V CAD PROGRAMECH

V pátek 18. března 2016 se na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci uskutečnil již 9. ročník regionální soutěže Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství). Tato soutěž je pořádána pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Ing. Zdeňka Švece a soutěží v ní žáci středních odborných škol.

Letošního 9. ročníku se zúčastnilo 36 soutěžících z 11 škol Olomouckého kraje a jedné školy Moravskoslezského kraje.

Soutěže se zúčastnili 3 žáci 4. ročníku a 1 žák 3. ročníku oboru strojírenství a rozhodně naší škole neudělali v tvrdé konkurenci odborných škol ostudu, naopak jejich umístění je určitě možno považovat za úspěch – viz příloha.

Zúčastněné školy: SSŠS Lutín, SOŠ a SOU Jeseník, SOŠP a SOUS Prostějov, SPŠ Hranice, SPŠ a SOU Uničiv, SPŠ Ostrava – Vítkovice, SPŠ Přerov, SPŠ strojnická Olomouc, SŠTO Kosinova Olomouc, SŠTZ Mohelnice, VOŠ a SPŠ Šumperk.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích - 2D studenti (14 soutěžících) a 3D studenti (18 soutěžících). Soutěžící používali programy AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor, SolidWorks. V kategorii 2D studenti bylo úkolem překreslit výkres tělesa radiálního ložiska (Sigma Group), v kategorii 3D studenti měli soutěžící za úkol vytvořit model kolového ventilu (John Crane Sigma). Soutěžní čas byl stanoven na 60 minut. Zadání do soutěže připravili, a také vybrali zástupci firem spolu s učiteli. Jednotlivé hodnotící komise obsadili zástupci z firem Honeywell Aerospace, John Crane Sigma, Koyo Bearings, Meopta – optika, Miele a Sigma Group. Touto cestou děkujeme všem hodnotitelům za jejich přístup k akci a skvěle odvedenou práci.

Zadání a hodnotné ceny do soutěže věnovali a celou akci podpořili: Olomoucký kraj, Adeon, CAD magazín, Computer agency, Grapo, Honeywell Aerospace, John Crane Sigma, Koyo Bearings, Meopta – optika, Miele, MM Průmyslové spektrum, OK4Inovace, Panav, Papcel a Sigma Group. Děkujeme všem a těšíme se na jejich přízeň i v dalších ročnících.

Při tomto setkání zástupců středních odborných škol s lidmi z praxe nejde jen o srovnání znalostí a dovedností jednotlivých soutěžících, ale také o získávání nových poznatků, kontaktů, příp. impulzů pro další práci na školách. Podle ohlasů zúčastněných byla soutěž označena jako úspěšná a nezbývá než poděkovat všem aktérům a těšit se na její další ročník.

Ing. Milan Mikulenka

album - rajce.net › soje › 2016-03-31 REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ V CAD PROGRAMECH

Virtuální prohlídka

virt-prohlidka

Šikana

Jsi-li svědkem šikany nebo dokonce její obětí, nenechávej si to pro sebe a kontaktuj naši výchovnou poradkyni.

 

Nyní můžete také anonymně na stránkách projektu NENECH TO BÝT! kde můžete nahlásit co jste zažili nebo co jste viděli. Je zde možnost i stáhnout si aplikaci do svých chytrých telefonů.

stipendium_banner2

Dnes je

středa, 20. 9. 2017
nyní se nevyučuje

Hledej