LUDĚK ELIÁŠ: VZPOMÍNKY NA HOLOKAUST

8. května 2016 uplyne 71 let od konce druhé světové války v Evropě. V rámci nacistické politiky probíhal tzv. holokaust či světově užívanější termín šoa, tj. pronásledování a hromadné vyvražďování osob židovského původu.

Ve sledu historie je 71 let krátká doba, avšak v lidském životě je 71 let věk téměř úctyhodný. Přímých účastníků holokaustu stále ubývá a současná mladá generace je poslední, která má možnost takového pamětníka naživo vidět a slyšet. Technicky zaměřená SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník klade nemalý důraz i na všeobecné vzdělání svých studentů a pro rozšíření jejich vědomostí byla uspořádána, poslední dubnové pondělí, přednáška a beseda s přeživším holokaustu, Luďkem Eliášem. Pana Eliáše doprovázela pracovnice ICEJ (Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém) Jana Hlávková, jež besedu zahájila stručnou, ale výstižnou přenáškou o židovské historii.

Pan Eliáš započal své vypravování poselstvím dalším generacím. Cílem jeho strhujícího osobního vyprávění je přimět lidi, aby se nad sebou více zamýšleli, nebyli k sobě lhostejní a neodsuzovali druhé pro odlišnou víru, barvu pleti apod. "Nezapomeňte a chovejte se jako lidé, ne jako šelmy."

Luděk Eliáš se narodil roku 1923 ve městě Slaný do židovské rodiny, která se však cítila více jako Češi - nedodržovala židovské svátky, nevyznávala judaismus ani jiná náboženství. Zavzpomínal na bezstarostné dětství a dospívání, které bylo přerušeno roku 1939 vznikem Protektorátu Čechy a Morava. Z nevinného člověka stává se vinný Žid. Opouští reálné gymnázium a následně i učební obor číšník, neboť dle platných Norimberských zákonů (1935) neměli "neárijci" právo na vzdělání. "Jako učeň jsem pracoval v kavárně. Jednou mi přikázali, ať vylepím na dveře ceduli s nápisem ´Židům vstup zakázán´. Učinil jsem tak. Když jsem druhý den přišel do práce, zeptali se mě, co tu chci.“

Ve svých 18 letech se dostává do nově otevřeného terezínského ghetta. Zde se účastnil kulturních večerů. Jimi si vězni zpěvem, recitací, četbou připomínali fakt, že jsou stále lidé, kteří umí cítit a smát se. Fenomén terezínského divadla žije dodnes.

Z Terezína jeho nedobrovolné kroky vedly do největšího vyhlazovacího tábora druhé světové války, a to do Osvětimi (Březinky). Dle jeho slov teprve s transportem začalo přímé ohrožení na životě. Transportován byl se svým starším bratrem Zdeňkem v nedůstojných podmínkách vagónu pro dobytek. "Nevíte, kam jedete, jak dlouho pojedete, nevíte, co se bude dít." Vlak po dvou dnech jízdy zastavil v noci na příjezdové rampě v Březince, ale až ráno pan Eliáš pochopil, že se ocitl v "továrně na smrt" s komíny, z nichž stoupal hustý páchnoucí dým.

Poutavě vyprávěl o běžném dnu v táboře, různých pracích vykonávaných vězni, nepříliš vydatném přídělu potravy a tekutin. Dokonce se osobně setkal s Rudolfem Vrbou, Slovákem židovského původu, jemuž se shodou šťastných náhod podařilo z Březinky uprchnout.

Protože nacisté potřebovali do německých továren silné muže na těžkou fyzickou práci, pan Eliáš se svým bratrem byli transportováni do městečka Schawarheide nedaleko Drážďan. Zde pracovali do dubna 1945 a než byli definitivně "propuštěni" ze spárů nacistů, zažili bratři pochod smrti.

Luděk Eliáš, přeživší holocaust, je příkladem člověka, jenž se nevzdal ani v nejtěžších chvílích svého života. I když z jeho rozvětvené rodiny 30 příslušníků holokaust nepřežilo včetně rodičů, jejich odkaz žije dál prostřednictvím dětí, vnoučat a pravnoučat pana Eliáše. A protože v letošním roce oslaví Luděk Eliáš 93. narozeniny, nezbývá, než mu popřát pevné zdraví.

Mgr. Adriana Šarmanová

album - rajce.net › soje › 2016-04-25 BESEDA S PAMĚTNÍKEM HOLOKAUSTU LUĎKEM ELIÁŠEM

Virtuální prohlídka

virt-prohlidka

Šikana

Jsi-li svědkem šikany nebo dokonce její obětí, nenechávej si to pro sebe a kontaktuj naši výchovnou poradkyni.

 

Nyní můžete také anonymně na stránkách projektu NENECH TO BÝT! kde můžete nahlásit co jste zažili nebo co jste viděli. Je zde možnost i stáhnout si aplikaci do svých chytrých telefonů.

stipendium_banner2

Dnes je

středa, 20. 9. 2017
nyní se nevyučuje

Hledej