Studijní a učební obory

Studijní obory:

Stavebnictví - 36-47-M/01

Klasický čtyřletý studijní obor, který se vyučuje na středních průmyslových školách stavebních ukončený maturitou. Denní studium pro absolventy ZŠ, vhodné pro chlapce i dívky. Absolvent oboru získává stavební technické vzdělání jak projekční, tak technologické. Kromě tradičních odborných předmětů (pozemní stavitelství, stavební mechaniku, stavební materiály, stavební stroje, betonové konstrukce, konstrukční cvičení, dřevěné a kovové konstrukce, inženýrské stavby a geodézie) se vyučují předměty, rozvíjející i estetické cítění (architektura, odborné kreslení). Důraz je kladen na výuku výpočetní techniky, zvláště její uplatnění při projektování a rozpočtování staveb. Naši absolventi najdou uplatnění v projekčních ateliérech i v provozu a stejně úspěšně pokračují v dalším studiu na vysokých školách.

Strojírenství - 23-41-M/01

Klasický čtyřletý studijní obor, který se vyučuje na středních průmyslových školách strojních ukončený maturitou. Denní studium pro absolventy ZŠ, vhodné pro chlapce i dívky. Absolvent oboru získává univerzální technické vzdělání jak konstrukční, tak i technologické. Kromě tradičních odborných předmětů (stavba a provoz strojů, technologie, konstrukční a technologická cvičení) se vyučuje výpočetní technika včetně její aplikace v odborných předmětech CAD a CAM. Je kladen důraz na schopnost obsluhovat obráběcí stroje v dílnách a CNC frézku. Absolventi oboru jsou schopni nakreslit výrobní výkresy na počítači v programu CAD (AutoCAD 2009, Autodesk Mechanical Desktop 2009, Autodesk Inventor 2009), sestavit program CAM (PowerMILL 10) a pomocí něj vyrobit součást na CNC frézce.

Provozní technika - 23-43-L/51

Po ukončení přípravy, úspěšném vykonání maturitní zkoušky a po příslušné praxi je absolvent schopen zajišťovat středně technickou a technickoekonomickou stránku provozu v průmyslových podnicích, službách i sféře soukromého podnikání v celé oblasti strojírenství.
Studijní obor prohlubuje a rozšiřuje znalosti a intelektuální dovednosti, které žáci získali ve tříletém učebním oboru. Část obsahu je odborně zaměřena podle zájmu žáků, zejména s ohledem na možné pracovní uplatnění v regionu.

Učební obory:

Praktická výuka je prováděna v dílnách školy a na smluvních pracovištích sociálních partnerů.

Strojní mechanik - 23-51-H/01

Tříletý učební obor vhodný pro chlapce i dívky. žáci se naučí základům ručního a strojního zpracování kovů, základům demontáže, montáže a seřizování strojních celků, výrobě a montáži jednoduchých ocelových konstrukcí. Žáci získají svářečský průkaz pro svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře CO2 ZK 135 1.1 a kyslíko-acetylenové plamenové svařování ZK 111 1.1. Absolvent učebního oboru získá univerzální strojírenské vzdělání. Je schopen provádět ruční nebo strojní zhotovování strojů a zařízení, jejich montáž, údržbu a opravy. Získá základní orientaci ve čtení výrobních postupů a ostatní technické dokumentace, umí číst technické výkresy. Dokáže pořídit náčrt k doplnění výrobního postupu. Je schopen vykonávat jednoduché pracovní operace na základních druzích konvenčních obráběcích strojích, jako na CNC frézce.

Zámečník - 23-51-H/01
zkrácené studium pro maturanty - délka studia 1 rok

Obor vhodný pro chlapce i dívky s ukončeným středním vzděláním s maturitní zkouškou. Žáci se naučí základům ručního a strojního zpracování kovů, základům demontáže, montáže a seřizování strojních celků, výrobě a montáži jednoduchých ocelových konstrukcí. Žáci získají výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce a svářečský průkaz pro svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře CO2 – ZK 135 1.1.

Instalatér - 36-52-H/01

Tříletý učební obor, který připraví žáky pro vodo-instalatérské a topenářské práce, instalaci odpadů, rozvody plynů a montáž plynových spotřebičů.
Žáci získávají svářečský průkaz pro svařování plamenem, průkaz pro svařování plastových potrubí a osvědčení k provádění rozvodů vody a topení z mědi.

Seznam kurzů, které žák absolvuje:

  • kyslíko-acetylenové plamenové svařování ZK 111 1.1
  • svařování plastů polyfúzní  ZK 15 P 2
  • svařování plastů na tupo ZK 11 P 2, 3
  • zaškolení na pájení mědi ZP 912 9-31
  • zaškolení na pálení mědi ZP 942 8-31
  • kurz lisovaných spojů

       Zedník - 36-67-H/01

       Tříletý učební obor, který připraví žáky pro základní zednické práce, jako jsou: zdění, omítání, betonování, provádění obkladů a dlažeb, včetně nových technologií používaných ve stavebnictví.

       Virtuální prohlídka

       virt-prohlidka

       Šikana

       Jsi-li svědkem šikany nebo dokonce její obětí, nenechávej si to pro sebe a kontaktuj naši výchovnou poradkyni.

        

       Nyní můžete také anonymně na stránkách projektu NENECH TO BÝT! kde můžete nahlásit co jste zažili nebo co jste viděli. Je zde možnost i stáhnout si aplikaci do svých chytrých telefonů.

       stipendium_banner2

       Dnes je

       středa, 20. 9. 2017
       nyní se nevyučuje

       Hledej