Provozní technika

Kmenový obor: 23-43-L Strojírenská výroba

Studijní obor: 23-43-L/51 Provozní technika

Vstupní předpoklady žáků: Úspěšné vykonání závěrečné zkoušky ve tříletém strojírenském učebním oboru (kromě oboru 23-61-11/001), popř. obsahově příbuzných oborů, příbuznost posoudí ředitel školy; zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře.

Délka a forma studia: 2 roky, denní studium

Možnosti uplatnění absolventa

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent studijního oboru připraven vykonávat náročné pracovní činnosti dělnických povolání v průmyslu, službách, i ve sféře soukromého podnikání.

Studijní obor provozní technika připravuje zejména pro dělnická povolání, absolventi se mohou uplatnit i v nižší a střední technické funkci:

 • servisní technik,
 • vedoucí provozu,
 • technik dispečer,
 • technik technolog,
 • technik normovač,
 • technik kontrolor jakosti,
 • technik konstruktér,
 • technik projektant,
 • technik technický manažer provozu,
 • technik investic a engineeringu.

Absolventi se mohou uplatnit také v některých příbuzných dělnických povoláních, jako jsou:

 • mechanik,
 • provozní mechanik apod.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol, poskytujících úplné střední, popř. úplné střední odborné vzdělání.

Virtuální prohlídka

virt-prohlidka

Šikana

Jsi-li svědkem šikany nebo dokonce její obětí, nenechávej si to pro sebe a kontaktuj naši výchovnou poradkyni.

 

Nyní můžete také anonymně na stránkách projektu NENECH TO BÝT! kde můžete nahlásit co jste zažili nebo co jste viděli. Je zde možnost i stáhnout si aplikaci do svých chytrých telefonů.

stipendium_banner2

Dnes je

středa, 20. 9. 2017
nyní se nevyučuje

Hledej