Zedník

{phocagallery view=category|categoryid=15|limitstart=5|limitcount=0|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|displaybuttons=0|displaydescription=0|displayimgrating=0|pluginlink=0|type=0}

Zedník - 36-67-H/01

Tříletý učební obor, který připraví žáky na uplatnění ve stavebních firmách v povolání zedník. Žák bude připraven provádět zednické práce na pozemních stavbách. Získá veškeré teoretické znalosti a praktické dovednosti pro všechny kvalifikované stavební činnosti. Je zároveň připravován tak, aby po nabytí potřebné praxe byl schopen uplatňovat získanou kvalifikaci při samostatné podnikatelské činnosti ve stavebnictví.

Popis učebního oboru

Zdění základů, nosných a výplňových zdí, příček a komínů. Osazování prefabrikátů, bloků a panelů a výrobků přidružené stavební výroby. Provádění jednoduchých hydroizolací a tepelných izolací, vnitřních a vnějších omítek, obkladačských a kladečských prací. Provádění oprav a rekonstrukcí budov včetně jednodušších sanací vlhkého zdiva, zateplování budov a montáží sádrokartonových konstrukcí.

Žák bude umět:

- číst stavební výkresy a orientovat se v projektové a technické dokumentaci staveb
- zhotovit jednoduché technické náčrty
- převzít materiál určený k vykonání práce
- připravovat a používat potřebné nářadí a udržovat je
- rozměřit, správně založit a osadit stavební konstrukce
- volit správný technologický postup a organizaci práce
- postavit a demontovat lehké lešení, které nevyžaduje speciální školení podle platných bezpečnostních předpisů
- připravit si a případně upravit pracoviště
- dopravit materiál a připravit jej před jeho zpracováním
- hospodárně využívat energii a svěřené materiální hodnoty
- sledovat a hodnotit množství a kvalitu vykonané práce

Praxe prvního až třetího ročníku je vykonávána na pracovištích sociálních partnerů nebo na smluvních pracovištích pod vedením učitele odborného výcviku. Za odvedenou práci dostávají žáci finanční odměnu, která je závislá na kvalitě a množství odvedené produktivní práce. Další hmotnou podporou je stipendium olomouckého kraje, které činí 300 až 500 Kč za měsíc.

Absolventi učebního oboru mají velkou šanci uplatnění na trhu práce.

Seznam sociálních partnerů pro učební obor Zedník:

Unistav spol. s r. o. Jeseník
STAVBY VAPE s. r. o. Jeseník
Stomix, spol. s r.o. Žulová

Virtuální prohlídka

virt-prohlidka

Šikana

Jsi-li svědkem šikany nebo dokonce její obětí, nenechávej si to pro sebe a kontaktuj naši výchovnou poradkyni.

 

Nyní můžete také anonymně na stránkách projektu NENECH TO BÝT! kde můžete nahlásit co jste zažili nebo co jste viděli. Je zde možnost i stáhnout si aplikaci do svých chytrých telefonů.

stipendium_banner2

Dnes je

středa, 20. 9. 2017
nyní se nevyučuje

Hledej