Zahájení školního roku 2018/2019

28.08.2018 -
Pro 1 ročníky v 9:00 hod v jídelně školy. Pro vyšší ročníky v 8:00 v učebnách školy.

Zahájení školního roku 2018/2019

Po prázdninách opět začíná školní rok 2018/ 2019 a těšíme se na další a novou spolupráci s našimi studenty.

Nováčky prvních ročníků přivítáme 3.9.2018 v 9:00 v jidelně školy.

Studenty vyšších ročníků budou mít uvítací řízení v jednotlivých učebnách školy.

Přejeme mnoho úspěchů
Kolektiv SOU a SOŠ strojní a staverbní Jeseník