Sponzorský dar

Sponzorský dar

25.06.2019 -
Touto cestou bychom chtěli poděkovat p. Michalisu Kačerasovi, f. KOVOK, za dlouhodobou a opakovanou pomoc s poskytnutím materiálu pro výuku žáků a svářecí kurzy na naší škole.

Firma KOVOK se zabývá výrobou kontejnerů a je si vědoma dlouhodobé absence profesí strojní mechanik, obráběč a svářeč na trhu práce. Touto formou se snaží podpořit naší školu a naše žáky. Děkujeme tímto za podporu.

Aleš Spěváček

Další fotografie
11.png
12.png