Informace pro všechny žáky učebních oborů

08.05.2020 -
Odborný výcvik na provozních pracovištích (firmy) již v letošním školním roce nebude probíhat. Žáci III. ročníků nastupují dle informací třídních učitelů k odbornému výcviku od 11. 5. 2020 na dílny školy a žáci I. a II. ročníků nastoupí k odbornému výcviku na dílny školy od 1. 6. 2020. Ale tato informace pro žáky I. a II. ročníků bude ještě upřesněna.