Termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na 8. 6. 2020.

Termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na 8. 6. 2020.

19.05.2020 -
Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 se bude konat v pondělí 8. června 2020.

Uchazeči obdrží v dostatečném předstihu pozvánku s podrobnými pokyny.