HORNICKÁ ŽELÍZKA

HORNICKÁ ŽELÍZKA

31.01.2018 -
Do naší školy zavítala milá návštěva, a to RNDr. Josef Večeřa z České geologické služby (odbor regionální geologie Moravy) a RNDr. Viera Večeřová.

V prostorách kovářské dílny přišli zkonzultovat možný postup výroby hornických želízek. Jako vzor posloužila hornická želízka z Andělsko-horského revíru, nalezena při zaměřování zdejších povrchových pozůstatků průzkumu a těžby zlata pro Národní památkový ústav. Zlato se zde těžilo již v první polovině 13. století. Ze stejné doby zřejmě pochází i většina unikátního souboru hornických želízek čítající 111 kusů.

Délka želízek se pohybuje v rozmezí 7,5–15 cm. Maximum želízek má délku 9–10 cm. Výška želízek je v intervalu 1,6–2,6 cm s výrazným maximem 2 cm. Šířka želízek v místě proraženého otvoru, kolem něhož jsou želízka mírně vyklenutá, je v intervalu 2,3–3,6 cm, přičemž maximum leží v intervalu 2,8–3 cm.

V naší kovářské dílně se šikovní mistři, Werner Skříšovský a Zdeněk Mušec, pokusili vyrobit repliku želízka. Byl použit hranol 30 × 30 mm. Prvním krokem bylo prodlužování (kování do délky), kdy se materiál protahuje od největšího průřezu směrem ke špici nástroje. Děje se tak dlouho, než máme požadovanou délku a tvar špice.

Následovalo děrování, kdy se probíjí průbojníkem do nahřátého polotovaru středový otvor do požadované velikosti tak dlouho, než narazíme na kovadlinu. Poté se polotovar otočí a probije se z druhé strany.

Dalším krokem bylo sekání na požadovanou délku mezi utínkou a sekáčem nebo jen sekáčem na kraji kovadliny. Následovala úprava hlavy a vše bylo dokončeno zakalením špičky. Špička byla zahřáta asi na 800 °C a následně ponořena do studené vody.

Pokus se díky šikovnosti našich mistrů podařil a nově zhotovené hornické želízko tvarově odpovídalo historické předloze. Pokus pomohl vysvětlit některé tvarové detaily, jako neostré hrany středního otvoru na jedné straně a ostré okraje na protilehlé straně. Zdařilý pokus určitě potěšil jak naši vzácnou návštěvu, tak i nás přihlížející.

Dagmar Tlamková

Další fotografie
img_0242.jpg
img_0243.jpg
img_0244.jpg
img_0246.jpg
img_0247.jpg
img_0249.jpg
img_0250.jpg
img_0257.jpg
img_0264.jpg
img_0265.jpg
img_0266.jpg
img_0269.jpg
img_0272.jpg
img_6560.jpg