PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO

22.02.2018 -
V sobotu 24. 3. 2018 se na naší škole uskuteční "Přijímací zkoušky nanečisto". Cílem je seznámit zájemce o studium na střední škole s ilustračními testy společnosti CERMAT, které korespondují s řádnými přijímacími testy na SŠ.

Účastníci se seznámí s podobou testů z českého jazyka a matematiky. Po vypracování každého testu bude následovat jeho důkladný rozbor zadavatelem - vyučujícím daného předmětu. 

Přijímací zkoušky nanečisto budou zahájeny v 8:00 a ukončeny cca ve 12:30. Dle pokynů společnosti CERMAT je možné vyplňovat test modrou nebo černou neprosakující propiskou, v případě matematiky jsou povoleny i rýsovací potřeby. Není povoleno užívat kalkulačku a matematické tabulky. 

Administrativní poplatek činí 400 Kč/osobu. Přihlašovat se můžete do pátku 16. 3. 2018 buď prostřednictvím mailu sekretariat@soje.cz, nebo na tel. čísle 584 412 032.