SETKÁNÍ KRAJSKÉHO METODICKÉHO KABINETU NA NAŠÍ ŠKOLE

SETKÁNÍ KRAJSKÉHO METODICKÉHO KABINETU NA NAŠÍ ŠKOLE

27.02.2018 -
Jednalo o setkání realizátorů projektu „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“, kterému se zkráceně říká IKAP (zkratka Implementace krajského akčního plánu).

Na setkání se pracovníci seznámili se strukturou, úkoly a cíli projektu. Struktura projektu je tvořena sítí středních škol technického zaměření. Odborné kabinety vznikly při Centrech kolegiální podpory (středních technických školách) a sdružují spolupracující školy příbuzného technického zaměření v celém Olomouckém kraji. Tyto školy si budou vyměňovat informace o odborných akcích a odborné zkušenosti pomocí projektového portálu.

Na SOŠ a SOU strojírenském a stavebním, Jeseník, Dukelská 1240 byl ustaven kabinet strojírenské mechaniky a naše škola byla vybrána jako Centrum kolegiální podpory pro tyto školy: SŠ polytechnická Olomouc, SŠ železniční, technická a služeb Šumperk, SŠ technická a zemědělská Mohelnice, SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh, OU a Praktická škola Lipová Lázně.

Cílem je propojit odborné střední školy se základními školami, spolupracovat a společnými aktivitami přispět ke zvýšení atraktivity technických škol a motivovat žáky ZŠ k profesní přípravě a ke studiu na těchto školách.

Projekt je řízen a garantován Olomouckým krajem a Centrem uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje.

Ing. Zora Aichlerová