Stravování

Fotografie
jidelna-1.jpg
jidelna-2.jpg
jidelna-3.jpg
kuchyne.jpg
kantýna
kantýna
Automat u Domova mládeže