Jeseník - NAŠE MĚSTO

03/2019 - měsíčník MĚSTO JESENÍK


Sportovní střípky z Emka: futsal i šplh

V polovině ledna se fotbalový tým chlapců školy zúčastnil dvou turnajů. Kluci se na ně dlouhodobě těšili a byli plni odhodlání uspět co nejlépe. 

Po výhře v prvním regionálním kole Středoškolské futsalové ligy jsme postoupili do krajského kola, které se konalo v „Čajkaaréně“ v Gymnáziu Olomouc. Již předem bylo jasné, že prosadit se v kraji nebude lehké. Domácí tým gymná‐ zia na nás „nastoupil“ s bleskovou útočnou hrou s cílem nasázet nám co nejvíce branek. V tomto a ostatně i v dalších utkáních nás podržel brankář Vojta Bašný, který vychytal většinu střel, a tak jsme zápas pro‐ hráli pouze o dvě branky 0:2. V utkání se SŠ podnikání a obchodu Prostějov jsme dokonce vedli a vyrovnávací branku jsme dostali 6 vteřin před koncem! V posledním zápase se SŠ logistiky a chemie Olo‐ mouc se našim chlapcům nedařilo a soupeř byl nad naše síly. Zřejmě i po následné ztrátě motivace jsme prohráli 0:5. Krajské finále vyhrála Olomouc, která si zajistila postup do divize Severní Morava.

O dva dny později proběhl v tělo‐ cvičně SŠ gastronomie a farmářství v Jeseníku tradiční turnaj jesenic‐ kých středních škol v sálové kopa‐ né. Zde jsme patřili mezi favority a tomuto předpokladu jsme dostáli umístěním na druhé příčce z pěti zúčastněných škol. Porazili nás pouze chlapci z hotelovky a OA, kte‐ rým jsme podlehli 1:3. Gymnázium jsme porazili 5:2, Lipovou 2:1 a gastro jsme rozstříleli 11:1. Nej‐ produktivnějším hráčem byl Adam Hapala, který nastřílel soupeřům 6 branek.

A protože máme ve škole rovněž silově disponované jedince, nemoh‐ li jsme chybět v okresním kole AŠSK ve šplhu, které proběhlo na „gastru“. Soutěže se zúčastnilo osm chlapců a podle neskromného očekávání jsme soutěž čtyřčlenných družstev vyhráli a zajistili si tak postup do krajského kola.

Mgr. Karel Kapuš


02/2019 - měsíčník MĚSTO JESENÍK

Moderní stroje i učebna Merkur zatraktivňují výuku

Zvýšit kvalitu vzdělávání a zároveň reagovat na stálý nedostatek řemeslníků. To je cílem projektu ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti strojírenském a stavebním v Je - seníku pod názvem Pořízení CNC strojů, konvenčních obrá - běcích strojů a vybudování multifunkční výukové učebny.

Díky zapojení naší školy do pro‐ jektu byl pro naše žáky, obráběče kovů a strojní mechaniky, pořízen konvenční soustruh s digitálním odměřováním, který nám dodala První hanácká BOW spol. s.r.o. Tento soustruh je umístěn ve strojírenské hale v části obrobna. Následně jsme získali další dva stro‐ je ‐ Frézovací a vrtací CNC centrum a CNC soustruh od firmy ROMI. Jelikož žáci během svého studia získávají nejen teoretické vědomos‐ ti, je zapotřebí poskytnout jim také dostatečné praktické zkušenosti, jež vedou k lepšímu uplatnění na trhu práce.

Cílem je zvýšit kvalitu infrastruk‐ tury střední školy a modernizovat výuku v oborech stavebnictví, stro‐ jírenství, strojní mechanik, obráběč kovů, instalatér a zedník. Některé prostory v objektu praktické výuky nebyly využívány, a proto v rámci modernizace vznikla i multifunkční výuková učebna, do níž byly zakoupeny stavebnice MERKUR. Díky realizaci projektu se významně podpoří zkvalitnění a zatraktivnění výuky a zároveň napomůže lepšímu uplatnění žáků na trhu práce. Mul‐ tifunkční výukovou učebnu „MER‐ KUR“ mohou využívat i žáci a děti ze ZŠ a MŠ, a tak se podpoří větší zájem dětí o technické a řemeslné činnosti. Spolupráce byla uzavřena se ZŠ Jeseník, ZŠ a MŠ Lipová‐lázně, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem, OU Lipová‐lázně. Žáci 2. stupně ZŠ absolvují praktickou výuku v roz‐ mezí 4 vyučovacích hodin za každé pololetí. Výuka je zaměřena především na rozšíření dosavadních praktických znalostí. V rámci pro‐ jektu spolupracujeme s místními firmami jako Ondřejovická strojír‐ na a.s., Řetězárna a.s. Česká Ves, Semaco tools and software s.r.o. A za jejich ochotu, vstřícnost a čas s námi spolupracovat a rozvíjet dovednosti našich žáků jim děku‐ jeme.

Dagmar Tlamková


Poděkování zaměstnancům

Ve Vodní tvrzi se v závěru roku 2018 setkali všichni zaměstnanci SOŠ a SOU strojírenského a stavebního Jeseník na pozvání ředitele školy Mgr. Jiřího Viterny. Setkání se mimo jiné zúčastnili také starostka města Jeseník Mgr. Zdeňka Blišťa‐ nová a ředitel Vlastivědného muzea Mgr. Pavel Rušar. Všichni tři poděkovali jednotlivě zaměstnancům eMka za jejich celoroční práci a předali jim drobný dárek v podobě vánočního stromečku, který vyrobili žáci eMka pod vedením mistrů odborného výcviku.

Při této příležitosti byl vyhlášen ředitelem školy Pedagog roku, kterým se stal
Ing. Ladislav Šuška za pozitivní a lidský přístup k žákům. Ocenění Nepedagog roku získal Petr Kutlák za vynikající práci pro rozvoj školy. Mgr.

Adriana Kowalcze