Aktuální informace

Ukončování ubytování na DM ve školním roce 2019/2020

Vzhledem k návrhu na postupné uvolnění škol a školských zařízení ze strany MŠMT ČR registrujeme zvýšený zájem o ukončení ubytování v DM SPŠ Jeseník, žáků a studentů středních škol, kteří již nenastoupí v letošním školním roce (mimo žáků maturitních ročníků a žáků skládající závěrečné zkoušky).

Ukončování ubytování bude možné od 22.4.2020 vždy po předchozí telefonické domluvě na tel. 731 653 418 (upřesnění data a času), abychom byli schopni dodržet nezbytná hygienická a bezpečnostní opatření.

Při ukončení ubytování žák musí předat klíče od pokoje a další věci spojené s ubytováním. S žákem bude vyplněna žádost o ukončení ubytování, nebo je ke stažení v sekci Domov mládeže.

Žákům, kteří budou ubytováni ve školním roce 2020/2021 bude předána přihláška do DM, nebo je ke stažení v sekci Domov mládeže.

Žádosti vyplní buď zletilý žák/žákyně nebo zákonný zástupce.

Lucie Kubalová
vedoucí vychovatelka