Hodnocení profilové části - strojírenství

Profilová část maturitní zkoušky je vykonávána formou praktické zkoušky a ústní zkoušky. Způsob hodnocení ústní zkoušky je uveřejněn níže v souborech ke stažení po názvem "Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky - strojírenství". Způsob hodnocení praktické zkoušky je uveden níže v souborech ke stažení pod názvem "Příloha č. 1: Způsob hodnocení praktické maturitní zkoušky - strojírenství".

Ke stažení