Jesenická Rada studentu

Jak setkání Rady studentů probíhají?

  • Scházíme se budeme 1x za dva měsíce, je tedy naplánováno 5 setkání, každé jiný den v týdnu, abyste nezameškali stejnou hodinu. Setkání budou probíhat od 10 do 12 h, místo setkání bude potvrzeno.
  • Další plánované termíny:
  • středa 16. ledna 2019 (návrh: jídelna Gymnázia Jeseník)
  • čtvrtek 21. března 2019 (návrh: kavárna Hotelové školy)
  • pátek 17. května 2019 (návrh: jídelna SŠ Gastronomie a farmářství)
  • Podmínky účasti:
  • Účast studentů a žáků bude brána jako reprezentace školy, absence bude omluvena.
  • Studenti budou informace z Rady studentů předávat dále ostatním studentům (např. ve školním parlamentu, zápis na nástěnce, atp.)
  • Studenti si budou neodkladně doplňovat učivo ze zameškaných hodin.

Těšíme se na setkání s vámi a na vaše návrhy. Jakékoliv dotazy, připomínky a nápady mi neváhejte poslat.
Za Studentskou radu s pozdravem

Martina Seidlerová
www.sudetikus.cz

Ke stažení