Pro studenty

Školní řád

Školní řád ustanovuje práva a povinnosti žáků, pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole i na akcích mimo školu. Stanovuje pravidla školní docházky, způsoby omlouvání nepřítomnosti ve škole a maximální možnou výši absence ve škole a ve vyučovaných předmětech. Definuje pravidla hodnocení, stupně klasifikace a výchovná opatření. Vytyčuje hranice školního ... (více)

Organizace školního roku

V příloze níže naleznete organizaci aktuálního školního roku, kterou si můžete libovolně stáhnout. Najdete v ní veškeré základní termíny, jako zahájení a ukončení školního roku, ředitelská volna, dobu prázdnin, třídní schůzky a vydávání vysvědčení, maturitní a uňovské zkoušky, lyžařský výcvik apod.

Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky

V naší škole vyučujeme dva maturitní obory: Stavebnictví: 36-47-M/01 Strojírenství: 23-41-M/01 Maturitní zkoušky probíhají v řádném jarním a opravném podzimním termínu a skládat je mohou pouze studenti, kteří řádně ukončili čtvrtý ročník studia. Maturitní zkouška je složena ze tří částí: Státní maturitní zkouška Praktická maturitní zk ... (více)

Učňovské zkoušky

Učňovské zkoušky

V naší škole vyučujeme pět oborů, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem: Strojní mechanik: 23-51-H/01 Instalatér: 36-52-H/01 Obráběč kovů: 23-56-H/01 Zedník: 36-67-H/01 Elektrikář: 26-51-H/01 Termíny: zkoušky v řádném termínu - červen příslušného školního roku I. opravný termín - září následujícího školního roku II. opravný ... (více)

Dokumenty ke stažení - praxe

Níže v souborech ke stažení jsou uloženy aktuální dokumenty potřebné pro výkon praxe na smluvních pracovištích.

Kariérové poradenství

Na naší škole byla nově zřízena pozice školního kariérového poradce, kterou vykonává Mgr. Marie Lapčíková. Náplní práce kariérového poradce je : doporučování vhodných informačních zdrojů a vhodných poradenských subjektů v návaznosti na žákovu situaci a poradenské potřeby; příprava pro vstup na trh práce (příprava na pracovní pohovor, pomoc ... (více)

Studijní materiály

V dokumentech ke stažení naleznete studijní materiály pro obory Strojní mechanik a Zedník.

Šikana

Jsi-li svědkem šikany nebo dokonce její obětí, nenechávej si to pro sebe a kontaktuj naši výchovnou poradkyni Ing. Zoru Aichlerovou (aichlerova@soje.cz). Nyní můžete také anonymně nahlásit na stránkách projektu NENECH TO BÝT!, co jste zažili nebo co jste viděli. Je zde možnost i stáhnout si aplikaci do svých chytrých telefonů.

Žákovský parlament

Žákovský parlament

Cíle žákovského parlamentu: Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy. Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy atd. Připomínat dodržování školního řádu. Připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, zejména kulturní a sport ... (více)