UNIV

UNIV

UNIV - Nové formy vzdělávání dospělých přicházejí

Tak jako ve vyspělých zemích EU se i v České republice rozvíjí soustava uznávání  neformálního a  informálního vzdělávání (ve zkratce UNIV). Skutečnost, že naše školská soustava je schopna nabídnout další vzdělávání dospělých formou různých kurzů a postgraduálních studií, je všeobecně známá. Novinkou je, že znalosti a dovednosti , které pracovník získá sebevzděláním a praxí během své pracovní kariéry, lze ověřit a certifikovat ve vznikajících střediscích celoživotního vzdělávání. Tyto vznikají po celé republice při středních odborných školách a učilištích v různých oborech z iniciativy MŠMT a NUOV.
Zúčastněné subjekty spolupracují v projektu UNIV s celo republikovou působností již od r. 2006. Výhodou této formy vzdělávání je to, že lidé, kteří z nejrůznějších důvodů nedokončili své vzdělání nebo nemohli získat kvalifikaci, budou moci své dovednosti a znalosti , získané praxí, ověřit a certifikovat v průběhu své pracovní kariéry kdykoliv.
Ověřovací kolo projektu UNIV v oboru CNC obrábění proběhlo ve středu 27. 2. 2008 za přítomnosti komise z pražské centrály UNIV na pracovišti SOŠ a SOU str. a stav. Dukelská 1240 v Jeseníku. Komise hodnotila s kladným výsledkem praktické znalosti v oboru Obsluha a programování CNC strojů dvou kandidátů-pana Tomáše Koňaríka (ŘČV) a pana Martina Vinklera (Kovoobráběčství Konradt s. r. o.).
Obě  uvedené soukromé firmy vystupují v projektech UNIV jako sociální partneři SOŠ a SOU str. a stav. Jeseník.

Na přiložených snímcích jsou zachyceni oba úspěšní kandidáti při vlastním přezkoušení.

Ing. Zora Aichlerová, autorka projektu

UNIV - Představení

Škola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací se dozvíte na http://www.nuov.cz/univ

Naše škola byla zařazena do projektu MŠMT ČR s názvem UNIV 2 KRAJE

Cílem projektu UNIV 2 KRAJE je proměna středních odborných škol v otevřené instituce, centra celoživotního učení,
která budou aktivně naplňovat koncept celoživotního učení. Tato centra sdružená v sítě budou poskytovat vzdělávání jak v oborech počátečního vzdělávání,
tak široké spektrum dalšího vzdělávání. Projekt tak má přispět k realizaci záměrů MŠMT,
které jsou obsaženy v Akčním plánu podpory odborného vzdělávání (část 5.5 Podpora dalšího vzdělávání)
a Strategii celoživotního učení ČR (část 3.3 Návrh opatření na podporu rozvoje celoživotního učení).

Projekt UNIV 2 KRAJE navazuje na systémový projekt UNIV (Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení),
kterého se naše škola účastnila a který byl realizován v letech 2005-2008. V Olomouckém kraji do něj bylo zařazeno 11 škol.
V projektu UNIV 2 KRAJE je nyní v Olomouckém kraji počet zařazených škol rozšířen na 25. V ČR je tak do projektu zařazeno celkem 325 škol,
které v rámci projektu připraví 975 modulovaně koncipovaných programů dalšího vzdělávání,
z nichž jedna třetina bude i pilotně ověřena na trhu dalšího vzdělávání. Současně bude prohlubována, doplňována
a inovována profesní kompetence vybraných 3250 učitelů škol pro potřeby dalšího vzdělávání a bude vytvořeno 13 krajských sítí škol, center celoživotního učení.

Na naší škole byly vytvořeny 3 pracovní týmy, každý tým představují tři pedagogičtí pracovníci.
První tým bude připravovat vzdělávací program s názvem „Využití CAD a CAM v technické praxi“.
Připravovat jej budou Ing. Aichlerová, Ing. Janhuba a Ing. Mikulenka, druhý program s názvem „Zámečnické práce – universální zámečník“ budou připravovat
p. Spěváček, p. Hlásný a p. Lapčík a třetí program je zaměřen na odborné jazykové vzdělávání a pracovně byl nazván „Angličtina ve stavebnictví“.
Na tomto programu se budou podílet učitelé anglického jazyka, Mgr. Sedláčková a p. Jedlička společně s Ing. Švubovou, odbornou učitelkou oboru stavitelství.
Tyto týmy metodicky vede Mgr. Leinweber ve funkci metodika školy pro projekt UNIV 2 KRAJE.
Za realizaci projektu v rámci školy odpovídá ředitel školy, RNDr. Roch v pozici mentora školy. Projekt byl zahájen v srpnu 2009 a ukončen bude v lednu 2013.

Na těchto stránkách se budeme průběžně k tomuto projektu vracet a informovat o postupu prací a plnění úkolů, které nás ještě čekají.

 

RNDr. Štěpán Roch
ředitel školy

Virtuální prohlídka

virt-prohlidka

Šikana

Jsi-li svědkem šikany nebo dokonce její obětí, nenechávej si to pro sebe a kontaktuj naši výchovnou poradkyni.

 

Nyní můžete také anonymně na stránkách projektu NENECH TO BÝT! kde můžete nahlásit co jste zažili nebo co jste viděli. Je zde možnost i stáhnout si aplikaci do svých chytrých telefonů.

stipendium_banner2

Dnes je

středa, 20. 9. 2017
nyní se nevyučuje

Hledej