Naše škola

SOŠ a SOU Jeseník

Naše škola vznikla v roce 1985 jako zcela nově postavená střední odborná škola. Jde o komplexně pojatý středoškolský areál včetně domova mládeže hotelového typu, školní stravovny a školních dílen. Škola je stavebně propojena se sportovní halou.

Jsme technicky orientovanou školou, která připravuje žáky na povolání ve strojírenských, stavebních studijních a učebních oborech. Poskytujeme úplné střední odborné vzdělání (maturita) a střední odborné vzdělání (vyučení v oboru). Vzhledem k tomu, že jde o téměř nový školský areál, má škola velmi dobré podmínky jak prostorové, tak i materiální.

Cílem všech pracovníků školy je vytvářet co nejlepší podmínky jak pro výchovu a vzdělávání studentů a žáků, tak pro rozvoj jejich zájmů především technických a sportovních.           

Mgr. Jiří Viterna
ředitel školy

Aktuálně
Bezpečnost bez hranic 6. 9. 2019

Bezpečnost bez hranic 6. 9. 2019

Policie České republiky vás srdečně zve na tradiční oslavy dne policie. V letošním roce je pro vás připravena mimo ukázky práce Integrovaného záchranného systému, jejich výstroje, výzbroje a techniky také prezentace Aeroklubu Jeseník a Den otevřených dveří SOŠ a SOU strojírenského a stavebního Jeseník.
Pískovací kabina

Pískovací kabina

Díky panu řediteli jsme zakoupili do dílen novou pískovací (tryskací) kabinu s objemem 220 litrů, která bude využívána nejen v kroužku Technologie oprav – práce s nadanými žáky.
Sponzorský dar

Sponzorský dar

Touto cestou bychom chtěli poděkovat p. Michalisu Kačerasovi, f. KOVOK, za dlouhodobou a opakovanou pomoc s poskytnutím materiálu pro výuku žáků a svářecí kurzy na naší škole.

Partneři