Naše škola

O naší škole

Naše škola vznikla v roce 1985 jako zcela nově postavená střední odborná škola. Jde o komplexně pojatý středoškolský areál včetně domova mládeže hotelového typu, školní stravovny a školních dílen. Škola je stavebně propojena se sportovní halou.

Jsme technicky orientovanou školou, která připravuje žáky na povolání ve strojírenských, stavebních studijních a učebních oborech. Poskytujeme úplné střední odborné vzdělání (maturita) a střední odborné vzdělání (vyučení v oboru). Vzhledem k tomu, že jde o téměř nový školský areál, má škola velmi dobré podmínky jak prostorové, tak i materiální.

Cílem všech pracovníků školy je vytvářet co nejlepší podmínky jak pro výchovu a vzdělávání studentů a žáků, tak pro rozvoj jejich zájmů především technických a sportovních.           

Mgr. Jiří Viterna
ředitel školy

Aktuálně
SUDOKU

SUDOKU

Dne 20. 3. 2018 proběhlo u nás ve škole školní kolo soutěže SUDOKU. Do soutěže se zapojilo 16 žáků studijních oborů. Soutěžilo se ve třech úrovních obtížnosti a k vítězství vedlo nejen správné řešení, ale zároveň co nejkratší čas řešení. Součet časů všech tří úrovní soutěže pak určuje pořadí soutěžících.
LYŽÁK 2018

LYŽÁK 2018

Rovněž v letošním školním roce uspořádala naše škola pro zájemce z řad studentů lyžařský kurz, kterého se zúčastnilo 13 studentů a dva pedagogičtí pracovníci.
ČESKO-POLSKÁ SPOLUPRÁCE S UNIVERZITOU V NYSE

ČESKO-POLSKÁ SPOLUPRÁCE S UNIVERZITOU V NYSE

Pokud máte rádi výzvy, pak jednou takovou je vysokoškolské studium v polské Nyse. Její zástupci přijeli prezentovat univerzitu i nám a naše maturanty zaujali svou pestrou nabídkou studijních oborů. Jedním z velkých plusů je absence přijímaček, naopak studium probíhá v polském jazyce. Ale univerzita s touto jazykovou bariérou počítá a bude vám ve všech ohledech zpočátku nápomocna tak, aby abyste tuto počáteční "překážku" překonali.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO

V sobotu 24. 3. 2018 se na naší škole uskuteční "Přijímací zkoušky nanečisto". Cílem je seznámit zájemce o studium na střední škole s ilustračními testy společnosti CERMAT, které korespondují s řádnými přijímacími testy na SŠ.
Partneři