Naše škola

Naše škola

Naše škola vznikla v roce 1985 jako zcela nově postavená střední odborná škola. Jde o komplexně pojatý středoškolský areál včetně domova mládeže hotelového typu, školní stravovny a školních dílen. Škola je stavebně propojena se sportovní halou.

Jsme technicky orientovanou školou, která připravuje žáky na povolání ve strojírenských, stavebních studijních a učebních oborech. Poskytujeme úplné střední odborné vzdělání (maturita) a střední odborné vzdělání (vyučení v oboru). Vzhledem k tomu, že jde o téměř nový školský areál, má škola velmi dobré podmínky jak prostorové, tak i materiální.

Cílem všech pracovníků školy je vytvářet co nejlepší podmínky jak pro výchovu a vzdělávání studentů a žáků, tak pro rozvoj jejich zájmů především technických a sportovních.           

Mgr. Jiří Viterna
ředitel školy

Aktuálně

VYPLÁCENÍ STIPENDIÍ

Žáci si mohou vyzvednout STIPENDIA v pokladně školy od 27. 8. 2018 do 6. 9. 2018.
Klikněte na nadpis pro provozní dobu pokladny.
WORKSHOP - ZÁKLADNÍ PRÁCE V UMĚLECKÉM KOVÁŘSTVÍ

WORKSHOP - ZÁKLADNÍ PRÁCE V UMĚLECKÉM KOVÁŘSTVÍ

Workshopu se zúčastnili členové kabinetu KMK SM 06 a proběhly ukázky kovářských prací kovářů z hostitelské školy a ze SŠP Olomouc, Rooseveltova 79. Byly vykovány ocelové růže, tvarový výkovek Šnek a členové KMK si mohli vykovat jednoduchý výkovek.
PREZENTACE VLADIMÍRA KOZLOVSKÉHO

PREZENTACE VLADIMÍRA KOZLOVSKÉHO

Náš student Vladimír Kozlovský si pro své spolužáky připravil poutavou prezentaci o svém několikadenním pobytu ve Frankfurtu nad Odrou v rámci projektu ERASMUS+.
EXKURZE VE FIRMĚ PARS NOVA a. s.

EXKURZE VE FIRMĚ PARS NOVA a. s.

V pátek 8. 6. 2018 se třídy strojařů STR 1, STR 2 a OBR 2 vydaly na předem domluvenou exkurzi ve strojírenském podniku Pars nova a.s., jednoho z úspěšných strojírenských šumperských podniků. Zabývá se opravou a výrobou kolejových vozidel.
Partneři