Naše škola

Naše škola

Naše škola vznikla v roce 1985 jako zcela nově postavená střední odborná škola. Jde o komplexně pojatý středoškolský areál včetně domova mládeže hotelového typu, školní stravovny a školních dílen. Škola je stavebně propojena se sportovní halou.

Jsme technicky orientovanou školou, která připravuje žáky na povolání ve strojírenských, stavebních studijních a učebních oborech. Poskytujeme úplné střední odborné vzdělání (maturita) a střední odborné vzdělání (vyučení v oboru). Vzhledem k tomu, že jde o téměř nový školský areál, má škola velmi dobré podmínky jak prostorové, tak i materiální.

Cílem všech pracovníků školy je vytvářet co nejlepší podmínky jak pro výchovu a vzdělávání studentů a žáků, tak pro rozvoj jejich zájmů především technických a sportovních.           

Mgr. Jiří Viterna
ředitel školy

Aktuálně
Další přírůstek na dílnách

Další přírůstek na dílnách

Do dílenských prostor byl nově pořízen z prostředků Olomouckého kraje Šroubový kompresor, který bude mít své využití pro CNC obráběcí stroje. Byl umístěn na CNC dílnu pro žáky OBR 2 a OBR 3.
Nabídka kurzu svařování 2018

Nabídka kurzu svařování 2018

Svařování tavící se elektrodou v ochraně aktivního plynu nelegované a nízkolegované oceli
-termín kurzu 31.10.2018 – 18.1.2019 v odpoledních hodinách od 14:00 hod do 18:30 hod. Rozsah kurzu cca 160 hod.
Nejen škola v novém kabátě

Nejen škola v novém kabátě

V letošním školním roce 2018/2019 jsme žáky 1. ročníku oblékli do nového kabátu, v podobě slušivého pracovního oděvu a obuvi, které zdobí logo naší školy.
Oprava poškozených odpadů

Oprava poškozených odpadů

Žáci učebních oborů – zedníci 1 roč. a instalatéři 2 roč. se podílí na opravách areálu dílen praktické výuky a tímto si ověřují své praktické dovednosti, pod dohledem učitele odborné výuky.
Partneři