«ZačátekPředchozí1234DalšíKonec»

Zahájení školního roku 2016/17

Zahájení školního roku 2016/17 ve čtvrtek 1.9.2016 :
-  první ročníky v 9.00 hod v jídelně školy
-  vyšší ročníky v 9.00 hod ve třídách

Termín opravných zkoušek

Opravné zkoušky za druhé pololetí šk. roku 2015/16 se konají od 25.8. do 31.8.2016 dle předaných časových harmonogramů jednotlivým žákům třídními učiteli.

V pondělí 20. 6. 2016 se vydaly třídy strojařů STR 1 a STR 3 na předem domluvenou exkurzi do šumperského strojírenského podniku Pars nova a.s..

Naši maturanti dnes vykročili k poslední části zkoušky z dospělosti.

V pátek 6. května 2016 se sešla téměř stovka učitelů z celé republiky na Shromáždění delegátů Asociace školních sportovních klubů ČR (AŠSK). Mimo jiné zde byli oceněni pedagogové za dlouhodobou či příkladnou práci v oblasti organizování volnočasových sportovních aktivit a sportu na základních a středních školách.

8. května 2016 uplyne 71 let od konce druhé světové války v Evropě. V rámci nacistické politiky probíhal tzv. holokaust či světově užívanější termín šoa, tj. pronásledování a hromadné vyvražďování osob židovského původu.

Na začátku dubna se uskutečnil 21. ročník výše uvedné soutěže, které se zúčastnili naši žáci Jan Mozola a Tomáš Ruský z POS4.

Stáhnout přílohy:

Rada Olomouckého kraje v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje konkurzní řízení
na pracovní místa ředitele Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240

V pátek 18. března 2016 se na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci uskutečnil již 9. ročník regionální soutěže Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství). Tato soutěž je pořádána pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Ing. Zdeňka Švece a soutěží v ní žáci středních odborných škol.

Stáhnout přílohy:

«ZačátekPředchozí1234DalšíKonec»

Virtuální prohlídka

virt-prohlidka

Šikana

Jsi-li svědkem šikany nebo dokonce její obětí, nenechávej si to pro sebe a kontaktuj naši výchovnou poradkyni.

stipendium_banner2

Dnes je

pondělí, 29. 8. 2016

Hledej