Reference
Celoživotní vzdělávání
Zpravodaj eMko
Naše škola

O naší škole

Naše škola vznikla v roce 1985 jako zcela nově postavená střední odborná škola. Jde o komplexně pojatý středoškolský areál včetně domova mládeže hotelového typu, školní stravovny a školních dílen. Škola je stavebně propojena se sportovní halou.

Jsme technicky orientovanou školou, která připravuje žáky na povolání ve strojírenských, stavebních studijních a učebních oborech. Poskytujeme úplné střední odborné vzdělání (maturita) a střední odborné vzdělání (vyučení v oboru). Vzhledem k tomu, že jde o téměř nový školský areál, má škola velmi dobré podmínky jak prostorové, tak i materiální.

Cílem všech pracovníků školy je vytvářet co nejlepší podmínky jak pro výchovu a vzdělávání studentů a žáků, tak pro rozvoj jejich zájmů především technických a sportovních.           

Mgr. Jiří Viterna
ředitel školy         

Aktuálně

OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

Na naší škole proběhne školní kolo olympiády z českého jazyka (termín bude upřesněn příští týden). Olympiáda se bude skládat z testu a slohové práce, na které si můžete vyzkoušet maturitu nanečisto. Přihlásit se mohou všichni žáci studijních oborů Stavitelství a Strojírenství do úterý 5. 12. 2017 u Mgr. Kowalcze či Mgr. Lukešové. Do okresního kola, které proběhne 30. 1. 2018 na jesenickém gymnáziu, postoupí 2 žáci s nejvyšším počtem bodů. Neváhejte a přihlaste se! Každá taková zkušenost je krokem k úspěšné maturitě.
WORKSHOP V ŘETĚZÁRNĚ

WORKSHOP V ŘETĚZÁRNĚ

V rámci projektu „Podpora žáků a pedagogů SOŠ a SOU strojírenského a stavebního Jeseník“ se 30. 11. 2017 uskutečnil Workshop příkladů dobré praxe a zpětné vazby žáků z absolvovaného praktického vyučování třídy STR2 ve firmě Řetězárna a.s. Česká Ves. V rámci Workshopu se žáci seznámili s výrobním programem, využíváním nových technologií, zaměstnaností absolventů naší školy na různých pozicích. Na závěr proběhla diskuze mezi vedením firmy a žáky.
ZAČÍNAJÍCÍ SPOLUPRÁCE S FIRMOU FENIX

ZAČÍNAJÍCÍ SPOLUPRÁCE S FIRMOU FENIX

V rámci projektu „Podpora žáků a pedagogů SOŠ a SOU strojírenského a stavebního Jeseník“ se uskutečnilo setkaní ve firmě Fenix s.r.o. za účelem navázání spolupráce v oblasti praktického vyučování a praxe. Žáci se zúčastnili krátké exkurze ve firmě a projevili zájem o vykonávání praktického výučování a praxe. A tak se v prosinci letošního roku rozroste nabídka pracovišť pro naše žáky oboru OBR3 a STR3.
OBLASTNÍ KOLO V pIšQworkách

OBLASTNÍ KOLO V pIšQworkách

Tento týden se v Šumperku konalo oblastní kolo v soutěži pIšQworky. Pětičlenný tým našich žáků statečně bojoval, do finále se bohužel nedostal. Je to výzva na další rok. Děkujeme za reprezentaci!
POZŮSTATKY HAVÁRIE KONEČNĚ ZAŽEHNÁNY

POZŮSTATKY HAVÁRIE KONEČNĚ ZAŽEHNÁNY

Po několika týdnech máme konečně vyhráno nad havárií vody a celé počítačové techniky. Opět můžeme v plném proudu učit a navíc se nám podařila aktualizace všech odborných programů na poslední a nejaktuálnější verze, jako AutoCAD 2018, PowerMill 2018, Inventor 2018.
OCENĚNÍ PRO KARLA KAPUŠE

OCENĚNÍ PRO KARLA KAPUŠE

Již po třinácté se v Olomouci vyhlašoval Talent Olomouckého kraje, kterého se zúčastnil i náš milý a vždy sportovně naladěný kolega Karel Kapuš. Za dlouholetou spolupráci při organizaci sportovních soutěží vyhlašovaných MŠMT ČR v Olomouckém kraji si převzal ocenění za krásné 2. místo. Gratulujeme!!!
Partneři