Naše škola

Naše škola

Naše škola vznikla v roce 1985 jako zcela nově postavená střední odborná škola. Jde o komplexně pojatý středoškolský areál včetně domova mládeže hotelového typu, školní stravovny a školních dílen. Škola je stavebně propojena se sportovní halou.

Jsme technicky orientovanou školou, která připravuje žáky na povolání ve strojírenských, stavebních studijních a učebních oborech. Poskytujeme úplné střední odborné vzdělání (maturita) a střední odborné vzdělání (vyučení v oboru). Vzhledem k tomu, že jde o téměř nový školský areál, má škola velmi dobré podmínky jak prostorové, tak i materiální.

Cílem všech pracovníků školy je vytvářet co nejlepší podmínky jak pro výchovu a vzdělávání studentů a žáků, tak pro rozvoj jejich zájmů především technických a sportovních.           

Mgr. Jiří Viterna
ředitel školy

Aktuálně

Erasmus + 2018

Uchazeči o zahraniční stáž, nechť přijdou ve čtvrtek 27.9.2018 na 12:15 do zasedací místnosti ve 2. patře dveře č. 203, kde proběhne první a povinná informační schůzka.
Seznam uchazečů bude zveřejněn začátkem příštího týdne na nástěnce ve 3. patře.

Lapčíková
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

Za velkého zájmu žáků prvních ročníků i jejich rodičů proběhlo v pondělí 3. 9. 2018 v jídelně školy slavnostní zahájení nového školního roku 2018/19. Všechny přivítala zástupkyně ředitele Ing. Jana Prokopová a seznámila je s fungováním zdejší školy, organizací školního roku i celým pedagogickým sborem.

Erasmus + 2018

Přihlášky si můžete vyzvednout a odevzdat u Mgr. Marie Lapčíkové
ve 3. patře, kabinet č. 310. Budou akceptovány pouze řádně vyplněné přihlášky!!!
Známky a počty zameškaných hodin si žáci zjistí u svých třídních učitelů.
Odevzdávat do 17.9.2018!!!
Do záložky Projekty - Erasmus + 2017 byly přidány zprávy jednotlivých účastníků stáží z loňského roku - pro bližší představu, co stáž obnáší.
Partneři