Reference
Celoživotní vzdělávání
Zpravodaj eMko
Naše škola

O naší škole

Naše škola vznikla v roce 1985 jako zcela nově postavená střední odborná škola. Jde o komplexně pojatý středoškolský areál včetně domova mládeže hotelového typu, školní stravovny a školních dílen. Škola je stavebně propojena se sportovní halou.

Jsme technicky orientovanou školou, která připravuje žáky na povolání ve strojírenských, stavebních studijních a učebních oborech. Poskytujeme úplné střední odborné vzdělání (maturita) a střední odborné vzdělání (vyučení v oboru). Vzhledem k tomu, že jde o téměř nový školský areál, má škola velmi dobré podmínky jak prostorové, tak i materiální.

Cílem všech pracovníků školy je vytvářet co nejlepší podmínky jak pro výchovu a vzdělávání studentů a žáků, tak pro rozvoj jejich zájmů především technických a sportovních.           

Mgr. Jiří Viterna
ředitel školy         

Aktuálně
MISS OPRAVDOVÁ KRÁSA 2018

MISS OPRAVDOVÁ KRÁSA 2018

Předchozí 4 ročníky soutěže doposud působily v Olomouckém kraji, do kterého se každoročně zapojilo mnoho středních škol. Soutěž je unikátní v tom, že se nejedná jen o klasickou soutěž krásy, nýbrž jde o koncept, který zapojuje žáky SŠ do všech oblastí přípravy, jde tzv. "školy samy sobě".
STUDUJ.TO

STUDUJ.TO

Studuj.to je internetový portál, poskytující zdarma kompletní informace a termíny o vysokých školách v ČR.
WORKSHOP VE FIRMĚ MORAVIA ADLER.CZ

WORKSHOP VE FIRMĚ MORAVIA ADLER.CZ

V rámci projektu „Podpora žáků a pedagogů SOŠ a SOU strojírenského a stavebního Jeseník“ se uskutečnil Workshop příkladů dobré praxe a zpětné vazby žáků z absolvovaného praktického vyučování třídy INS1, INS2, INS3 ve firmě Moravia Adler.cz v Jeseníku.

OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

Na naší škole proběhne školní kolo olympiády z českého jazyka (termín bude upřesněn příští týden). Olympiáda se bude skládat z testu a slohové práce, na které si můžete vyzkoušet maturitu nanečisto. Přihlásit se mohou všichni žáci studijních oborů Stavitelství a Strojírenství do úterý 5. 12. 2017 u Mgr. Kowalcze či Mgr. Lukešové. Do okresního kola, které proběhne 30. 1. 2018 na jesenickém gymnáziu, postoupí 2 žáci s nejvyšším počtem bodů. Neváhejte a přihlaste se! Každá taková zkušenost je krokem k úspěšné maturitě.
WORKSHOP V ŘETĚZÁRNĚ

WORKSHOP V ŘETĚZÁRNĚ

V rámci projektu „Podpora žáků a pedagogů SOŠ a SOU strojírenského a stavebního Jeseník“ se 30. 11. 2017 uskutečnil Workshop příkladů dobré praxe a zpětné vazby žáků z absolvovaného praktického vyučování třídy STR2 ve firmě Řetězárna a.s. Česká Ves. V rámci Workshopu se žáci seznámili s výrobním programem, využíváním nových technologií, zaměstnaností absolventů naší školy na různých pozicích. Na závěr proběhla diskuze mezi vedením firmy a žáky.
ZAČÍNAJÍCÍ SPOLUPRÁCE S FIRMOU FENIX

ZAČÍNAJÍCÍ SPOLUPRÁCE S FIRMOU FENIX

V rámci projektu „Podpora žáků a pedagogů SOŠ a SOU strojírenského a stavebního Jeseník“ se uskutečnilo setkaní ve firmě Fenix s.r.o. za účelem navázání spolupráce v oblasti praktického vyučování a praxe. Žáci se zúčastnili krátké exkurze ve firmě a projevili zájem o vykonávání praktického výučování a praxe. A tak se v prosinci letošního roku rozroste nabídka pracovišť pro naše žáky oboru OBR3 a STR3.
Partneři