Učňovské stipendium

Stipendia – učební obory:

1. ročník – 1500 Kč za pololetí
2. ročník – 2000 Kč za pololetí
3. ročník – 2 500 Kč za pololetí

Na konci školního roku prospěchové stipendium:

1. ročník – 1 500 Kč
2. ročník – 2 500 Kč

Celkem za studium 13 500 Kč


Stipendia - studijní obory:

1. ročník – 1500 Kč za pololetí
2. ročník – 2000 Kč za pololetí
3. ročník – 2500 Kč za pololetí
4. ročník – 3 000 Kč za pololetí

Celkem za studium 15 000 Kč

Ke stažení