Instalatér

Instalatér - 36-52-H/01

Tříletý učební obor, který připraví žáky pro samostatný výkon instalatérské práce. Má všeobecné znalosti o vnějších rozvodech vody, kanalizace, topení a plynu. Orientuje se v materiálové a technologické nabídce výrobních a obchodních firem. Umí se orientovat a číst průvodní technickou instalační dokumentaci a kreslit montážní náčrty. Zvládne zpracovat výpis materiálu a sestavit kompletní technicko-ekonomickou nabídku zákazníkovi.

Žáci získají svářečské oprávnění na svařování kovů:

- svařování plamenem ZK 311 1.1

- dělení materiálu kyslíkem ZP 311 - 2

Na svařování plastů:

- ZK 11 P 2,3 svařování plastů na tupo

- ZK 15 P2 – svařování polyfúzní

Na pájení a lisování mědi:

- ZP 912 - 9 31 pájení na tvrdo

- ZP 942 - 8 31 pájení na měkko

- kurz lisovaných spojů

Žák bude umět:

- vykonávat instalatérské práce, montáž, opravy a údržbu vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a plynu včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů v objektech bytové, občanské, popř. průmyslové výstavby
- znát zdroje a získávání energie
-znát rozvodné systémy a jejich uspořádání, včetně materiálu a zásad montáže
- znát princip a využití základních armatur
- orientovat se a číst průvodní technickou instalační dokumentaci a kreslit montážní náčrty. Na základě této dokumentace umí zpracovat výpis materiálu a sestavit  kompletní technicko-ekonomickou nabídku zákazníkovi
- orientovat se v materiálově a technologické nabídce výrobních a obchodních  firem
- používat při montáži a doporučovat zákazníkovi pouze řádně ověřené a certifikované výrobky
- dodržovat bezpečnost práce, používat mechanizované nástroje a speciální  zařízení v souladu s platnými předpisy pro jejich provoz
- respektovat ve své odborné praxi pravidla ochrany životního prostředí

Praxe prvního ročníku probíhá v dílnách naší školy pod vedením učitele odborného výcviku. Praxe druhého a třetího ročníku je vykonávána na pracovištích sociálních partnerů, kde na základě smlouvy se naši žáci zdokonalují v instalatérských pracích. Za odvedenou práci dostávají od sociálních partnerů finanční odměnu. Odměna je závislá na kvalitě odvedené produktivní práce.

Po získání výučního listu je možno na naší škole pokračovat a nástavbovém studiu „Provozní technika“, který je dvouletý a je zakončen maturitní zkouškou.

Absolventi učebního oboru mají šanci uplatnění na trhu práce v získané kvalifikaci.

Seznam sociálních partnerů pro učební obor Instalatér:

Česko – slezská výrobní, a.s. Zlaté Hory
Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o. Jeseník
Miroslav Chmelař Jeseník
Kover spol. s r.o. Jeseník
Kubáň Josef Stará Červená Voda
Václav Macek Žulová
Ondřejovická strojírna spol. s r.o. Ondřejovice
Rekons – stavební s.r.o. Lipová
Řetězárna a.s. Česká Ves
Werner Skříšovský – instalatér, topenář Jeseník
INSTALATÉRSTVÍ Škrob Vlastimil Vidnava

Virtuální prohlídka

virt-prohlidka

Šikana

Jsi-li svědkem šikany nebo dokonce její obětí, nenechávej si to pro sebe a kontaktuj naši výchovnou poradkyni.

 

Nyní můžete také anonymně na stránkách projektu NENECH TO BÝT! kde můžete nahlásit co jste zažili nebo co jste viděli. Je zde možnost i stáhnout si aplikaci do svých chytrých telefonů.

stipendium_banner2

Dnes je

středa, 20. 9. 2017
nyní se nevyučuje

Hledej