Strojírenství

Klasický čtyřletý studijní obor, který se vyučuje na středních průmyslových školách strojních ukončený maturitou.

Denní studium pro absolventy ZŠ, vhodné pro chlapce i dívky. Absolvent oboru získává univerzální technické vzdělání jak konstrukční, tak i technologické. Kromě tradičních odborných předmětů (stavba a provoz strojů, technologie, konstrukční a technologická cvičení) se vyučuje výpočetní technika včetně její aplikace v odborných předmětech CAD a CAM. Je kladen důraz na schopnost obsluhovat obráběcí stroje v dílnách a CNC frézku. Absolventi oboru jsou schopni nakreslit výrobní výkresy na počítači v programu CAD (AutoCAD, Autodesk Mechanical Desktop, Autodesk Inventor), sestavit program CAM v programu PowerMILL a pomocí něj vyrobit součást na CNC frézce.

Virtuální prohlídka

virt-prohlidka

Šikana

Jsi-li svědkem šikany nebo dokonce její obětí, nenechávej si to pro sebe a kontaktuj naši výchovnou poradkyni.

 

Nyní můžete také anonymně na stránkách projektu NENECH TO BÝT! kde můžete nahlásit co jste zažili nebo co jste viděli. Je zde možnost i stáhnout si aplikaci do svých chytrých telefonů.

stipendium_banner2

Dnes je

středa, 20. 9. 2017
nyní se nevyučuje

Hledej