ZAČÍNAJÍCÍ SPOLUPRÁCE S FIRMOU FENIX

ZAČÍNAJÍCÍ SPOLUPRÁCE S FIRMOU FENIX

28.11.2017
V rámci projektu „Podpora žáků a pedagogů SOŠ a SOU strojírenského a stavebního Jeseník“ se uskutečnilo setkaní ve firmě Fenix s.r.o. za účelem navázání spolupráce v oblasti praktického vyučování a praxe. Žáci se zúčastnili krátké exkurze ve firmě a projevili zájem o vykonávání praktického výučování a praxe. A tak se v prosinci letošního roku rozroste nabídka pracovišť pro naše žáky oboru OBR3 a STR3.