WOODCRAFT na eMku

WOODCRAFT na eMku

12.03.2019 -
Od března 2019 je v přízemních prostorách eMka k dispozici výstava spolku WOODCRAFT JESENÍKY.

Výstava je zaměřena na environmentální výchovu, lesní pedagogiku, zoologii a biologii. Je zde instalován velký výběr dokumentárních fotografií i s odborným popisem. Zhlédnutí výstavy doporučujeme dětem MŠ, žákům ZŠ a SŠ. Poděkování patří ing. Ladislavu Šuškovi, duchovnímu otci spolku a učiteli SOŠ a SOU Jeseník.