Tělesná výchova a sport

Pohyb a sport by měl být přirozenou součástí našeho života. Měl by nás bavit a být “lékem“ psychického i fyzického

stresu moderního světa. Cílem na naší škole tak není výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových činností, všestrannost a vytváření vztahu k pohybu. Vnímáme i důležitou roli sportu v navazování společenských vztahů a snažíme se o jeho propojení s denním životem studentů ve škole.

SPŠ Jeseník naplňuje koncepci rozvoje tělovýchovy a sportu Olomouckého kraje. Jsme fakultní

školou s FTK UPOL Olomouc a také regionálním centrem APA. Dále jsme součástí projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji.

Pravidelně se zúčastňujeme středoškolských soutěží v atletice, florbalu, fotbalu, basketbalu a dalších akcí pod patronátem AŠSK. Některá okresní i krajská kola těchto soutěží sami pořádáme.

Myslíme i na volnočasové aktivity na škole, které se odehrávají v odpoledních hodinách po výuce.