Domov mládeže

Domov mládeže

Ubytování a stravování

Pokud nechceš nebo nemůžeš dojíždět do školy každý den, je pro tebe připravený náš Domov mládeže hned vedle naší školy a najdeš tady skvělé zázemí pro svůj studentský život! Čeká tě tady pohodlí a do školy to budeš mít coby kamenem dohodil.

Aktuální informace

Základní podmínkou pro zahájení přijímacího řízení k umístění žáka či studenta do DM SPŠ Jeseník je:

Náležitě vyplněná a doručená přihláška k ubytování, kterou podává zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák či student.

Přihláška musí být vždy podána na tiskopisu vydaném DM SPŠ Jeseník.

Přihlášku je nutné doručit na adresu DM SPŠ Jeseník, Dukelská 1240, 790 01 Jeseník nebo prostřednictvím elektronické komunikace na adresu vychovatel@soje.cz . Dokument však musí být podepsaný uznávaným elektronickým podpisem.

Harmonogram přijímacího řízení:
•    11. 3. 2023 Výzva k podání přihlášek k ubytování
•    16. 6. 2023 Příjem přihlášek k umístění do DM SPŠ Jeseník
•    19. 6. 2023 Seznámení s výsledkem vyhodnocení podkladů oznámením na e-mailové adresy.
•    26. 6. 2023 Vydání rozhodnutí oznámením na úřední desce a na https://www.soje.cz/cz/uchazeci/13-domov-mladeze.html (přijatí žáci k ubytování dle evidenčních čísel). Podle § 183 školského zákona, se zveřejněním seznamu uchazečů považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí do DM SPŠ Jeseník za oznámené.

 

DOMOV MLÁDEŽE

  • Stravování ve školní jídelně
  • Kapacita více než 100 míst
  • Poloha v těsném sousedství školy

Kolik stojí ubytování a stravování za měsíc?

  • Cena ubytování – 1500 Kč/měsíc
  • Cena stravování: studenti emka 140 Kč/den, studenti hotelovky 97 Kč/den.

Potřebujete se na něco zeptat?

Bližší informace Vám sdělí pracovníci domova mládeže na tel. číslech 584 411 400, 731 653 418 nebo emailem: vychovatel@soje.cz

  • Kubalová Lucie (vedoucí vychovatelka)
  • Hannigová Ivana (vychovatelka)
  • Hana Kramplová (vychovatelka)
  • Renata Zdražilová (vychovatelka)
  • Uher Jan (vychovatel)

 

Odkaz
Fotografie
biliar-na-dm.jpg
seznamovaci-hry-kruh.jpg
ukazka-pokoje-2.jpg
ukazka-pokoje.jpg
vylet-na-kolobezkach.jpg
Ke stažení