Strojírenství

Výuka technologií CAD, CAM, SPS, AAP a kroužky

Autodesk Academia Program

Autodesk Academia Program

SOŠ a SOU Jeseník patří historicky vedle několika středních škol a VUT Brno k zakládajícím členům projektu Autodesk Academia. Autodesk Academia Program je postaven na strategii podpory školního vzdělávacího programu, objektivního ověření znalostí učitelů i studentů a jejich podpory při aktivním zapojení do vzdělávacích a vědeckovýzkumných národních i mezinárod ... (více)

CAD systém

Výuka CAD systémů patří v současné době k základním oborům vyučovaným na středních a vysokých školách technických směrů. CAD, z angličtiny computer-aided design, česky počítačem podporované projektování, nebo míněno obecně jako CAD systém jako computer-aided drafting - počítačem podporované kreslení. Jde o velkou oblast IT, která zastřešuje širokou ... (více)

CAM systém

CAM systém

Computer Aided Manufacturing (nebo Computer Aided Machining), zkráceně CAM, znamená česky počítačová podpora obrábění a technologicky navazuje na CAD systémy. Jde o použití počítačového software pro programování výrobních CNC strojů. CAM software je schopen při znalosti technologie obrábění navrhnout dráhy nástroje pro frézování, soustružení, případně dal ... (více)

Kroužky

Kroužky

V kroužku technologie oprav, který se věnuje práci s nadanými žáky, byly zhotoveny a předány k ověření ve výuce další názorné pomůcky pro zvýšení úrovně a kvality teoretické výuky v oboru strojírenství. Jedná se o částečný řez spalovacím motorem a k tomu jedna sada úplné pístní skupiny. Ukázky kroužků: Kovářské umění v podobě růže Projekt I ... (více)

Stavba a provoz strojů

Stavba a provoz strojů

Seznamuje s dopravními a zdvihacími, pístovými a lopatkovými stroji, energetickými zařízeními a stroji pro technickou úpravu prostředí. Věnuje se jejich charakteristikám, principu činnosti, rozdělení, stavbě a provozu. U každé skupiny strojů uvádí také základní pojmy, vztahy a výpočty.