Svářečské kurzy

Svařování kovů

ZK - Základní kurz (dle ČSN 050705)

 • ZK 135 1.1. - Svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu metodou 135 (MAG): nelegovaná a nízkolegovaná ocel
 • ZK 111 1.1 - Svařování obalenou elektrodou v metodě 111 (MMA) nelegovaná a nízkolegovaná ocel
 • ZK 311 1.1 - Svařování kyslíko-acetylenovým plamenem metodou 311 nelegovaná a nízkolegovaná ocel
 • ZK 141 1.1 - Svařování netavící se wolframovou elektrodou v interním plynu metodou 141 (WIG/TIG) nelegovaná a nízkolegovaná ocel
 • ZK 141 21 - Svařování netavící se wolframovou elektrodou v interním plynu metodou 141 (WIG/TIG) hliník a jeho slitiny
 • ZK 141 8 - Svařování netavící se wolframovou elektrodou v interním plynu metodou 141 (WIG/TIG) vysokolegovaná ocel
 • ZK 15 P2, 3 - Svařování polyfúzní - PP, PE
 • ZK 11 P2, 3 - Svařování horkým tělesem na tupo - PP, PE

Zkoušky podle (mezinárodní zkoušky):

 • ČSN EN ISO 9606-1
 • ČSN EN ISO 14732 (zkoušky operátorů)

ZP - Zaškolený pracovník

 • ZP 82-2 1.1 - Řezání a drážkování kyslíko-acetylenovým plamenem v metodě 311 nelegovaná a nízkolegovaná ocel
 • ZP 15-2 1.1 - Řezání a drážkování plazmou v metodě 15 nelegovaná a nízkolegovaná ocel
 • ZP 21-9 1.1 - Odporové bodové svařování metodou 21 nelegovaná a nízkolegovaná ocel
 • ZP 141-1 1.1 - Bodování netavící se wolframovou elektrodou v interním plynu

SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ:

 • metodou na tupo, polyfúzí

PÁJENÍ MĚDI:

 • na tvrdo a na měkko

V naší svářečské škole pořádáme přezkoušení svářečů ze všech výše uvedených metod.

Další zkoušky dle požadavků zákazníka.

Ceny kurzů sdělíme na požádání.

Pro více informací nás bez váhání kontaktujte, stejně jako v případě zájmu o přihlášky.