CAM systém

Computer Aided Manufacturing

(nebo Computer Aided Machining), zkráceně CAM, znamená česky počítačová podpora obrábění a technologicky navazuje na CAD systémy.

Jde o použití počítačového software pro programování výrobních CNC strojů. CAM software je schopen při znalosti technologie obrábění navrhnout dráhy nástroje pro frézování, soustružení, případně další způsoby obrábění. V prostředí těchto softwarů lze volit různé podmínky výroby: návrh polotovaru, volba obráběcích nástrojů, řezných podmínek, lze volit různé strategie hrubování a dokončování. Tyto technologie směřují k tomu, aby byla výroba co nejefektivnější, tedy aby měla co nejmenší energetický a materiální vstup a průmyslový odpad při co nejvyšší produkci.

Výuka CAD/CAM systémů patří v současné době k základním oborům vyučovaným na středních a vysokých školách technických směrů.

Zjednodušeně lze říci, že co si student v CAD systému zkonstruuje, to si může v CAM systému technologicky zpracovat a vyrobit.

Odborné CAM software produkty dostupné žákům a studentům naší školy

Autodesk POWERMILL – produkt, který umožňuje návrh technologie obrábění frézováním i pro velmi složité obrobky.

WorkNC – technologický software, který slouží pro návrh technologie víceosého obrábění 2-5 D.

Sinu Train – produkt, simulující programování na panelu strojů Siemens s řídícím systémem Sinumerik.

Využití CAM systémů ve výuce strojírenské technologie

Využití jednotlivých software technologií ve výuce na SOŠ a SOU Jeseník si můžete prohlédnout v ukázkách prací studentů, v sekci RODIČ –Ukázky prací žáků.

Ukázka postupu

Fotografie
vyukaCAM1.jpg
CAM-vyuka2.png
CAM-vyuka.png