Získej stipendium

Získej stipendium

Pokud žák splní předepsaná kritéria stipendijního řádu, má nárok na tzv. prospěchové stipendium. Výše dosažené prospěchové odměny se liší v závislosti na studovaném oboru a navštěvovaném ročníku. Na naší škole jsou takto podporované učňovské obory - Strojní mechanik (23-51-H/01), Obráběč kovů (23-56-H/01), Zedník (36-67-H/01) a nově od školního roku 2019/20 Instalatér (36-52-H/01). Dále technické obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou - Strojírenství (23-41-M/01) a Stavebnictví (36-47-M/01). Za druhé pololetí, v němž žák ukončí vzdělávání na střední škole, není stipendium poskytováno.

STIPENDIUM - UČEBNÍ OBORY

Prospěchové stipendium:

1. ročník – 1 500 Kč za pololetí (300 Kč každý měsíc/žáka)
2. ročník – 2 000 Kč za pololetí (400 Kč každý měsíc/žáka)
3. ročník – 2 500 Kč za pololetí (500 Kč každý měsíc/žáka; pouze 1. pololetí)

Za vyznamenání na konci školního roku obdržíš jednorázově:

1. ročník – 1 500 Kč
2. ročník – 2 500 Kč

Celkem za studium 13 500 Kč.

STIPENDIUM - STUDIJNÍ OBORY

Prospěchové stipendium:

1. ročník – 1 500 Kč za pololetí/žáka
2. ročník – 2 000 Kč za pololetí/žáka
3. ročník – 2 500 Kč za pololetí/žáka
4. ročník – 3 000 Kč za pololetí/žáka (pouze 1. pololetí)

Celkem za studium 15 000 Kč.

JESENICKÉ STIPENDIUM

V rámci Jesenického stipendia můžeš dosáhnout až na 5.000,- Kč (bližší informace najdeš v příloze).

Ke stažení