Kariérové poradenství

Na naší škole byla nově zřízena pozice školního kariérového poradce, kterou vykonává Mgr. Marie Lapčíková. Náplní práce kariérového poradce je :

 • doporučování vhodných informačních zdrojů a vhodných poradenských subjektů v návaznosti na žákovu situaci a poradenské potřeby;
 • příprava pro vstup na trh práce (příprava na pracovní pohovor, pomoc, konzultace při zpracování CV);
 • poradenství v oblasti mobility a profesních příležitostí v zahraničí;
 • komunikace s rodiči, včetně skupinového poradenství pro žáky a rodiče;
 • podpora žáků se s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasným ukončením studia při výběru povolání a při vstupu na trh práce;
 • spolupráce s krajskými institucemi, organizacemi a firmami při realizaci průřezového tématu Člověk a svět práce ve školách a podpoře při vstupu na trh práce, realizace exkurzí, spolupráce s ÚP ČR a poradenskými pedagogickými pracovišti.
 • doporučování vhodných informačních zdrojů a vhodných poradenských subjektů v návaznosti na žákovu situaci a poradenské potřeby;
 • příprava pro vstup na trh práce (příprava na pracovní pohovor, pomoc, konzultace při zpracování CV);
 • poradenství v oblasti mobility a profesních příležitostí v zahraničí;
 • komunikace s rodiči, včetně skupinového poradenství pro žáky a rodiče;
 • podpora žáků se s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasným ukončením studia při výběru povolání a při vstupu na trh práce;
 • spolupráce s krajskými institucemi, organizacemi a firmami při realizaci průřezového tématu Člověk a svět práce ve školách a podpoře při vstupu na trh práce, realizace exkurzí, spolupráce s ÚP ČR a poradenskými pedagogickými pracovišti.
V případě zájmu si můžete domluvit individuální konzultaci dle svých potřeb.

Kontakt:

telefon: 584 411 100