Říjnové semináře APA na emku

Říjnové semináře APA na emku

02.11.2023 -
Hned od začátku školního roku jsme se na SPŠ Jeseník (emko) v regionálním centru APA pustili do přípravy a organizace dvou seminářů, jejichž pomyslným průsečíkem bylo vadné držení těla. Problematiku jsme chtěli uchopit komplexně, a tak jsme uspořádali seminář cílený na žáky ze základních a středních škol, ale i na předškoláky z mateřských škol.

Vadné držení těla je v dnešní době velkým tématem a týká se čím dál většího počtu dětí i dospělých. Jemná odchylka motorického vývoje v dětských letech v kombinaci s výrazným zatížením pohybového aparátu sezením ve školních lavicích, může vést k vážným problémům a bolestivým stavům. Už děti předškolního věku ale mají k dispozici všechny svalové souhry řídící polohu těla a jejich fixace se během školních let vyvíjí a upevňuje. Jde tedy o nejvhodnější dobu k aplikaci nápravného cvičení. Zlepšení zdravotního stavu pak může vést i k aktivnějšímu zapojení žáka do školních i mimoškolních aktivit a k jeho psychosociální pohodě.

První seminář proběhl 4.10. a tématem byl čím dál známější SM systém MUDr. Richarda Smíška. Za odborné lektorství děkujeme PaedDr. Zbyňku Janečkovi, který k nám přijel z FTK UP v Olomouci. Seminář byl praktický a účastníci si základní sestavu cviků důkladně prošli a společně s lektorem se zaměřili na nejčastější odchylky ve správném provedení.

Metoda "SM systém" neboli "Stabilizační a Mobilizační Systém" už více než 30 let pomáhá lidem od bolesti zad a při léčbě celého pohybového aparátu. Jako prevenci před zraněním je populární i mezi sportovci. Díky její fyzické nenáročnosti (cvičí se s tenkými pružnými lany) je vhodná pro všechny věkové skupiny od 5 - 100 let :) Využití tohoto nápravného cvičení v inkluzivní tělesné výchově je ideální a při správné aplikaci pomáhá i k rozvoji kondiční úrovně žáků.

Druhý seminář konaný 19.10. byl na téma “Základy rozvoje pohybové gramotnosti u dětí předškolního věku”. Odborným lektorem byla oblíbená Mgr. Lenka Fasnerová z Centra pohybu Olomouc. Seminář byl také praktický a paní lektorka měla jednotku krásně modifikovanou pro předškoláky. Do cvičení a her byly zapojeny jednoduché motivační pomůcky a říkanky, které pomáhaly se správnou rytmikou a zároveň všem vykouzlily úsměv na tváři.

Semináře provázela příjemná atmosféra, velmi nás potěšila aktivita účastníků a jejich zpětná vazba. Děkujeme celému týmu emka za možnost organizace seminářů právě u nich.

Koordinátor APA pro Jesenicko

Mgr. Václav Macháček
 

Další fotografie
1698933333097.jpg
1698933333087.jpg