Cech topenářů a instalatérů

Hlavním posláním Cechu topenářů a instalatérů ČR je vytvářet podmínky pro prohlubování odborné a lidské úrovně, profesních tradic a cti. Vytvářet podmínky pro spolupráci členů v oblasti podnikání, zavádění inovací a nových technologií.

Cech topenářů a instalatérů ČR (CTI ČR) přispívá k rozvoji oboru Instalatér ve škole. Organizuje soutěže pro žáky (např. „Učeň instalatér“), vydává odborné publikace, pořádá semináře. Poskytuje informace o nových materiálech, vybavení a technologiích v oboru.

Další informace lze najít na: http://www.cechtop.cz/

Ke stažení