Ukázka z hodiny – Odborná praxe

Žáci studijního oboru Strojírenství absolvují od prvního ročníku také předmět Odborná praxe. I když tento předmět je dotován jen dvěma hodinami týdně, musí žáci zvládnout základy ručního opracování kovů, které sestává z plošného měření a orýsování, řezání, pilování, slícování dvou dílů, ruční řezání závitů a strojního vrtání. Na ilustračních fotografiích je zachyceno prvních pět uvedených operací. Jak již to bývá, někomu jde práce lépe, někdo je pomalejší. Všichni však zadané úkoly musí splnit, aby mohli být klasifikováni.

Fotografie
odborna-praxe-1.jpg
odborna-praxe-2.jpg
odborna-praxe-3.jpg
odborna-praxe-4.jpg