Předmětové komise

Cíle a činnost výchovné komise

Cíle a činnost výchovné komise

Informace Výchovné komise naleznete v tomto PDF dokumentu Výchovná komise pomáhá žákům zvládnout některá úskalí školního i osobního života ….

Předmětová komise všeobecně vzdělávacích předmětů

Předměty vyučované na naší škole jsou tematicky sdruženy do tzv. předmětových komisí. Členy předmětových komisí jsou vyučující těchto předmětů. Předmětová komise se stará o to, aby výuka probíhala v souladu se školním vzdělávacím plánem a učebními plány, metodicky vede jednotlivé vyučující, dohlíží na srovnatelnost výuky ve stejných předmětech mezi ... (více)

Předmětová komise stavební

CAD SYSTÉM Výuka CAD systémů patří v současné době k základním oborům vyučovaným na středních a vysokých školách technických směrů. CAD, z angličtiny computer-aided design, česky počítačem podporované projektování, nebo míněno obecně jako CAD systém – computer-aided drafting - počítačem podporované kreslení. Jde o velkou oblast IT, která zastře ... (více)

Tělesná výchova a sport

Pohyb a sport by měl být přirozenou součástí našeho života. Měl by nás bavit a být “lékem“ psychického i fyzického stresu moderního světa. Cílem na naší škole tak není výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových činností, všestrannost a vytváření vztahu k pohybu. Vnímáme i důležitou roli sportu v navazování společenských vztahů a snažíme se o je ... (více)