Předmětové komise

Cíle a činnost výchovné komise

Cíle a činnost výchovné komise

Informace Výchovné komise naleznete v tomto PDF dokumentu Výchovná komise pomáhá žákům zvládnout některá úskalí školního i osobního života ….

Předmětová komise všeobecně vzdělávacích předmětů

Předměty vyučované na naší škole jsou tematicky sdruženy do tzv. předmětových komisí. Členy předmětových komisí jsou vyučující těchto předmětů. Předmětová komise se stará o to, aby výuka probíhala v souladu se školním vzdělávacím plánem a učebními plány, metodicky vede jednotlivé vyučující, dohlíží na srovnatelnost výuky ve stejných předmětech mezi ... (více)