Asociace školních sportovních klubů ČR

Asociace školních sportovních klubů ČR se podílí na rozvoji sportu v prostředí základních
a středních škol. Školy tak získávají vhodnou organizační a právní platformu pro zakládání sportovních klubů. Těžiště práce spočívá zejména v podpoře sportovních aktivit jako prostředku vyplňování volného času mládeže a jako prevence kriminality, užívání drog a společensky nežádoucích způsobů chování a jednání.

Asociace školních sportovních klubů je multisportovní spolek, jehož cílem je podpora pohybových a sportovních aktivit ve školních sportovních klubech. Při aktivitách akcentuje prožitek samotnou účast v pohybových aktivitách.

Základní organizační jednotkou asociace je školní sportovní klub. Činnost vedoucích kroužků je dobrovolná a probíhá přímo ve školách.

SOŠ a SOU Jeseník pořádá tyto sportovní soutěže AŠSK:

  • Sportovní den SŠ
  • Fotbal – „Pohár Josefa Masopusta“ – okresní kolo
  • Středoškolský pohár v atletice – okresní kolo
  • Přespolní běh – krajské kolo
  • Střelecká soutěž – okresní kolo
  • Florbal – okresní kolo
  • Silový víceboj – okresní kolo

Další informace lze najít na: www.assk.cz