10 osob
f
k
l
p
Prokopová Jana
učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů/statutární zástupkyně ředitele | +420 584 411 100
s
t
Tyl Tomáš
technický pracovník ve správě a správce sítě | +420 584 411 100
v
 10 osob