Zákonné vymezení

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Poradenská činnost

Výchovný poradce plní především tyto konkrétní úkoly:

 1. profesní a kariérní poradenství - věnuje pozornost systematické informační činnosti významné pro volbu dalšího studia nebo jiné formy přípravy pro volbu povolání studentů,
 2. poskytuje individuální konzultace studentům a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a výukových problémů,
 3. pečuje o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,
 4. v případě nutnosti zprostředkovává styk s pedagogicko-psychologickou poradnou,
 5. spolupracuje se všemi pedagogickými pracovníky školy – učiteli, třídními učiteli a vychovateli domova mládeže.

S čím se na mne můžete obrátit:

 • Nestíhám ve škole?
 • Zhoršil/a jsem se v poslední době v jednom nebo více předmětech?
 • Měl/a jsem na základní škole uznanou specifickou poruchu učení?
 • Mám problém v komunikaci:
  • s rodiči,
  • s učitelem,
  • se spolužáky,
  • s kamarády,
  • s někým jiným?
 • Chci po skončení naší školy dál studovat?
 • Něco (cokoli) mě tíží a potřebuji si o tom s někým popovídat?

Pokud alespoň na jednu z otázek odpovíte "ano", pak máte důvod mne navštívit anebo napsat na e-mail: aichlerova@soje.cz.