MAS Jesenicko

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o. p. s.

Škola je členem MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o. p. s. Ta byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb. Hlavním jejím cílem je rozvoj regionu Jesenicka na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). V MAS Jesenicka je zastoupen veřejný sektor (např. Sdružení měst a obcí Jesenicka), neziskový sektor (např. OHK Jeseník) a podnikatelský sektor (např. Priessnitzovy léčebné lázně a. s.). (O nás, 2013)

Na výzvu IROP A5 – Investice do vzdělání naše škola podala na začátku ledna 2018 projekt na „Vybudování učebny polytechnického vzdělávání včetně zajištění konektivity“.

Další informace lze najít na: www.masjesenicko.cz