Maturitní zkoušky

Na Střední průmyslové škole vyučujeme maturitní obory:

Stavebnictví: 36 – 47 – M/ 01

Strojírenství: 23 – 41 – M/ 01

Provozní technika: 23 – 43 – L/ 51

Informační technologie: 18 – 20 – M/ 01

 

 

Maturitní zkouška je složena ze dvou částí:

 • Společná část maturitní zkoušky
 • Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část se skládá:

 • Z praktické části maturitní zkoušky
 • Z ústní části maturitní zkoušky

Společná část maturitní zkoušky se řídí § 78 Školského zákona 561/2004 v platném znění.

Od školního roku 2020/21 jsou součástí společné části:

 • Didaktický test z českého jazyka
 • Didaktický test z anglického jazyka nebo
 • didaktický test z matematiky
 • Ostatní části jsou převedeny do profilové části maturitní zkoušky.

Profilová část obor Stavebnictví se skládá:

 1. Český jazyk – písemná práce, ústní zkouška
 2. Anglický jazyk – písemná práce, ústní zkouška, pokud si žák zvolí cizí jazyk
 3. Praktická zkouška – předměty Stavební konstrukce, Konstrukční cvičení
 4. Ústní zkouška – předměty Pozemní stavitelství, Stavební konstrukce

Profilová část obor Strojírenství se skládá:

 1. Český jazyk – písemná práce, ústní zkouška
 2. Anglický jazyk – písemná práce, ústní zkouška, pokud si žák zvolí cizí jazyk
 3. Praktická zkouška – předměty Stavba a provoz strojů, Konstrukční cvičení, Strojírenská technologie
 4. Ústní zkouška – předměty Strojírenská technologie, Stavba a provoz strojů

Profilová část obor Provozní technika se skládá:

 1. Český jazyk – písemná práce, ústní zkouška
 2. Anglický jazyk – písemná práce, ústní zkouška, pokud si žák zvolí cizí jazyk
 3. Praktická zkouška – předměty Technologie, Stroje a zařízení, Počítačová podpora konstruování CAD, Učební praxe
 4. Ústní zkouška – předměty Technologie, Stroje a zařízení

Profilová část obor Informační technologie se skládá:

 1. Český jazyk – písemná práce, ústní zkouška
 2. Anglický jazyk – písemná práce, ústní zkouška, pokud si žák zvolí cizí jazyk
 3. Praktická zkouška – obhajoba maturitní práce tvořená v předmětu Projekt
 4. Ústní zkouška – Hardware (otázky z předmětů hardware a počítačové sítě), Programování (otázky z předmětů programování, operační systémy, databáze, tvorba webu a PC grafika)
Ke stažení