Napsali o nás na POSITIVJE

Vánoční "střet" generací v jesenickém domově pro seniory

Neberte nás úplně vážně, ale letošního Mikuláše v Centru sociálních služeb Jeseník by šlo brát trošku jako setkání analogu s digitálem, kdy se k sobě tyhle dva světy přiblíží natolik, na kolik jim dovolí aktuální protiepidemická opatření.

Střední průmyslová škola vyvenčila svoji techniku, která teď v kabinetech a učebnách morálně zastarávala a představila ji jesenickým seniorům pobývajícím ve zdejším pečovatelském domově. Zaměstnanci školy připravili mikulášské nadílky, naložili je na vozík vyrobený ze stavebnice Merkur a nechali je odvézt dálkově ovládaným autem před budovu. K pobavení seniorů přispěl také naprogramovaný robot, ze vzduchu na vše dohlížel vznášející se dron, jejž možná mnozí diváci viděli poprvé v životě.

Odpusťte nám tu hru analog versus digitál, ta propast ale existuje a pomáhá ji překonat například jesenický startup Tomáše Poskera Oscar Senior a malinko se teď zapojilo eMko. Je to dost na dětech a vnoučatech, jak svoje staré rodiče a babičky a dědečky zasvětí zejména do komunikačních technologií, vždyť koronavir nám ukázal, jak snadno můžeme ztratit osobní kontakt.


JESENIČTÍ STUDENTI MAKAJÍ NA SVÉ ZRUČNOSTI

I když se zdá, že za pár let budou firmy chtít jen lidi skvěle ovládající klávesnici a myš (rozuměj programátory), bezpochyby tu vždycky bude prostor pro manuálně zručné zaměstnance a živnostníky. Skoro už to platí a rozhodně platit bude, že šikovný řemeslník si vydělá klidně stejně jako doktor nebo právník.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jeseník (eMko) si dokázalo zajistit finance na vybudování velmi speciální učebny Merkur, v níž se žáci a studenti budou zdokonalovat ve své manuální zručnosti ála ‘zlaté české ručičky‘, ale při stavbě složitějších verzí stavebnice Merkur budou zapojovat hlavu pod heslem ‘česká hlavička‘ ;-) Za 600 tisíc korun, z čehož 400 tis. stály kovové konstrukční stavebnice Merkur, je na eMku technická dílna, v níž se jesenické děti budou rozvíjet v mechanice, elektronice i robotice, to jsou dovednosti důležité pro to, abyste na konkurenčním pracovním trhu mohli uspět. Žákům školy bude Merkur sloužit k testování teoretických znalostí, pro budoucí zaměstnavatele by mohli být žádanějšími a logicky pak lépe placenými. 
Podle našich informací bude Merkur učebna sloužit i dětem základních škol, které navštěvují některý z technických kroužků, výchova kvalifikovaných odborníků v plné parádě je tu.

NEJ PROFESE NA JESENICKU – SVÁŘEČ

Věříme, že na Jesenicku už přestává platit jeden z tradičních argumentů pro odchody mladých lidí z regionu, a sice nemožnost najít tady rozumně placenou práci. Jasně, pořád to tu není značka ideál, ale asi se shodneme, že dochází ke zlepšování. Navíc současná velmi nízká nezaměstnanost dostává zaměstnance i uchazeče o práci do silnější pozice při vyjednávání o platu.
Podívali jsme se na to, jaká profese se má na Jesenicku nejlépe a nám z toho vycházejí svářeči. Že vás to nepřekvapuje? Strojařina tady má silnou historii, poptávka po chlapech, co zvládnou sváření a pájení je velká. Však i na webu positivJE, sekci Kariéra https://www.positivje.cz/kariera/, najdete několik inzerátů na volnou pozici svářeč. Hledají v Řetězárně Česká Ves, Ondřejovické strojírně, WTC Písečná, Eurohardu. Dobří svářeči se mohou o práci zajímat prakticky u všech významnějších firem regionu pracujících se železem – Česko-slezská výrobní, Warex, Kovok, Elkoplast CZ a další.

Interval hrubé mzdy svářeče se pohybuje od cca 16.000 po 35.000 Kč a samozřejmě záleží, jak je celá odměna poskládána (fixní mzda + bonusy + příplatky apod.), je ale zřejmé, že potenciální výdělky svářečů jsou solidní. Z úst některých ředitelů výše uvedených společností zaznívá, že průměrná mzda svářeče na Jesenicku už směle překonává výši výdělku v jiných regionech.
K tomu se svářeči mohou těšit ještě jedné věci, která není úplně běžná u jiných profesí, snad vyjma kuchařů. Když svářeč ‘dneska‘ někde skončí, ‘zítra‘ může nastoupit jinde.

Tak co mládeži, nezvolíte jako studijní obor strojařinu? V Jeseníku na to máme kvalitní školu https://www.soje.cz/. No, možná by někoho mohla zajímat i rekvalifikace na svářeče, to je možnost pro ty, kteří nejsou spokojení ve svém současném zaměstnání.

Odkaz na Facebbok


STAVEBNÍ PRŮMYSLOVKA SPOLUPRACUJE S CAMBRIDGE

Co je architektura? Jak myslet kreativně a kriticky? Jak modelovat, kreslit a designovat? Co je veřejný prostor a co všechno ovlivňuje život ve městech? Na tyhle otázky bude znát odpověď 6 studentů a 2 kantorky z jesenické střední školy strojírenské a stavební, kteří se zapojili do mezinárodního projektu ‘Architektura desetkrát jinak‘.
Do něj bylo eMko přizváno Vlastivědným muzeem Jesenicka, jehož ředitel Pavel Rušar je ve spojení s organizátorem projektu – University of Cambridge. Na ní právě probíhá desetitýdenní online kurz, a to je velká příležitost pro zájemce o studium architektury na vysoké škole. Studenti investují cca 4 hodiny svého času týdně, na oplátku se zdokonalí v kresbě, fotografii, práci v grafických programech a modelování a okusí styl výuky na Cambridge. Může to být skvělý impuls pro jejich budoucí kariéry a dost možná to v nich posílí i jejich vztah k rodnému městu, když se na něj po absolvování kurzu dokáží podívat i jinak, dejme tomu z pozice městského architekta. 

Ředitel SOU a SOŠ strojní a stavební Jiří Viterna si spolupráci s jesenickým muzeem nemůže vynachválit. Zdá se, že když mají zájem obě strany, mohou se dít věci. Budoucím stavařům přejeme, ať je pro ně kurz maximálně přínosný a doufáme, že nabyté znalosti jednou přetaví do něčeho lokálního.

Odkaz na Facebook


EMKO CHCE BÝT NEJ ŠKOLOU JESENICKA

Střední škola strojní a stavební https://www.soje.cz/ z Jeseníku v sobě nezapře velké ambice. Chce se stát de facto celoživotní vzdělávací institucí za prvé produkující šikovné řemeslníky na svých učňovských oborech, erudované stavaře a strojaře na maturitních oborech, k tomu bude jakousi hernou, v níž se budou zábavnou formou učit a seznamovat se s oborem děti mateřských i základních škol a zároveň chce nabídnout vzdělávání pro ty, kteří už pracují, ale chtějí zvýšit svoji kvalifikaci či přesměrovat svoji kariéru. Též chce být zajímavá pro aktivně žijící seniory.

Škola modernizuje, seč jí peníze stačí (např. multifunkční učebna Merkur, nové CNC stroje do dílen), účastní se různých projektů (např. multikulturní Edison, který v únoru do školy přivede studenty z Číny, Ukrajiny, Indonésie, Maroka, Ruska a Taiwanu) anebo se snaží navázat spolupráci s místními strojařskými firmami (např. WTC Písečná, Ondřejovická strojírna, Semaco aj.).
Jestliže 50 % zdejších teenagerů odchází studovat střední školu za hranice okresu Jeseník, pak my říkáme, ať hlavně kluci zváží studium na této škole, která má velmi dobré zázemí, kde zřejmě přibude učebna s drony a RC modely, a kde se vedení školy v čele s Jiřím Viternou fakt snaží být progresívní školou, co ve formátu výuky zohledňuje, že se píše rok 2019.

Odkaz na Facebook


STROJNÍ PRŮMYSLOVKA INVESTOVALA DO STUDENTŮ

Tahle země stojí na průmyslu. Má zde silnou tradici, tisíce skvělých inženýrů a napojení na světové trhy. Svou ‘troškou do mlejna‘ už mnoho let přispívá i zdejší strojní průmyslovka ‘eMko‘ https://www.soje.cz/, která pro tohle odvětví vychovává nové pracovníky. Pod vedením ředitele Jiřího Viterny škola ožila a velmi aktivně se snaží reagovat na trendy, které do strojírenství přicházejí.
Čerstvým počinem je velké zkvalitnění strojového parku školy. Modernizace učebny dílen přinesla škole tři nové stroje, na nichž studenti budou pilovat své praktické dovednosti. Kdyby vás zajímal detail, pak jde o konvenční soustruh, frézovací a vrtací centrum a CNC soustruh.

Je nesporné, že kvalita infrastruktury školy je významným kritériem při podávání přihlášek a čím více dětí bude studovat strojírenství, tím lépe pro zdejší podniky typu Ondřejovické strojírny, SeMaCo a další. Ne náhodou už některé zdejší firmy se Středním odbornou školou a Středním odborným učilištěm strojírenským a stavebním spolupracují. Tak ať se daří.

Odkaz na Facebook