Celoživotní vzdělávání

CENTRUM UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE

Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje (CUOK) bylo založeno v březnu roku 2008 jako sdružení právnických osob – středních odborných škol z regionů Jeseník, Šumperk, Přerov, Olomouc, Prostějov a bylo zřízeno s podporou Olomouckého kraje a Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) Praha. Sdružení je institucí pro vzdělávací, metodickou, evaluační, koordinační, poradenskou a informační činnost s působností v Olomouckém kraji.

Základním posláním CUOK je nabídnout příležitosti pro získání znalostí a dovedností občanům, uznávat jejich dosažené kvalifikace, realizovat rekvalifikace a podpořit rozvoj jejich uplatnitelnosti na trhu práce v ČR i EU.

Nositelem a koordinátorem činnosti sítě škol je Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje, které poskytuje nabídku vzdělávacích služeb dospělých, zejména v souvislosti se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání vedoucích k získání profesních kvalifikací dle Národní soustavy kvalifikací.

Pro školu je významné členství v CUOK. Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje bylo založeno v březnu 2008 jako sdružení právnických osob – středních odborných škol z regionů Přerov, Prostějov, Olomouc, Šumperk a Jeseník. Vzniklo za podpory Olomouckého kraje a Národního ústavu pro vzdělávání v Praze.

Základním posláním CUOK je nabídnout příležitosti pro získání znalostí a dovedností občanům v dosažených kvalifikacích, rekvalifikacích a podpořit jejich uplatnitelnost na trhu práce v ČR a EU.

CUOK nabízí poradenství pro zájemce o rekvalifikace, získání nové kvalifikace a uznání dosažené kvalifikace. Zájemci mohou vykonávat rekvalifikační kurzy v Místních centrech uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje v regionech Jeseník, Šumperk, Olomouc, Prostějov a Přerov.

CUOK je generálním dodavatelem Olomouckého kraje pro projekt Implementace Krajského akčního plánu (IKAP), který v současné době realizuje také naše škola.

Další informace naleznete na: www.cuok.cz