Naše škola

SOŠ a SOU Jeseník

Naše škola vznikla v roce 1985 jako zcela nově postavená střední odborná škola. Jde o komplexně pojatý středoškolský areál včetně domova mládeže hotelového typu, školní stravovny a školních dílen. Škola je stavebně propojena se sportovní halou.

Jsme technicky orientovanou školou, která připravuje žáky na povolání ve strojírenských, stavebních studijních a učebních oborech. Poskytujeme úplné střední odborné vzdělání (maturita) a střední odborné vzdělání (vyučení v oboru). Vzhledem k tomu, že jde o téměř nový školský areál, má škola velmi dobré podmínky jak prostorové, tak i materiální.

Cílem všech pracovníků školy je vytvářet co nejlepší podmínky jak pro výchovu a vzdělávání studentů a žáků, tak pro rozvoj jejich zájmů především technických a sportovních.           

Mgr. Jiří Viterna
ředitel školy

Aktuálně
Vrata

Vrata

Taková pěkná vrata se podařila vyrobit našim žákům prvního ročníku pod vedením učitele odborného výcviku Martina Kirakovjana.
Ulomená poloosa v kloubu

Ulomená poloosa v kloubu

Demontovat ulomenou poloosu v kloubu není pro naše kluky žádný problém. Protože tento díl nejde nijak renovovat ani opravit, musíme sehnat jiný-funkční (cena cca 2 500 Kč).
Česko-slezská výrobní, spol. s. r. o. - EXKURZE

Česko-slezská výrobní, spol. s. r. o. - EXKURZE

V pondělí 10. 6. 2019 se třída str 3 (studijní obor - strojírenství) zúčastnila odborné exkurze do výrobního podniku Česko-slezská výrobní, spol. s. r. o., která se zabývá výrobou obytných a sanitárních kontejnerů.
Partneři