Naše škola

Naše škola

Naše škola vznikla v roce 1985 jako zcela nově postavená střední odborná škola. Jde o komplexně pojatý středoškolský areál včetně domova mládeže hotelového typu, školní stravovny a školních dílen. Škola je stavebně propojena se sportovní halou.

Jsme technicky orientovanou školou, která připravuje žáky na povolání ve strojírenských, stavebních studijních a učebních oborech. Poskytujeme úplné střední odborné vzdělání (maturita) a střední odborné vzdělání (vyučení v oboru). Vzhledem k tomu, že jde o téměř nový školský areál, má škola velmi dobré podmínky jak prostorové, tak i materiální.

Cílem všech pracovníků školy je vytvářet co nejlepší podmínky jak pro výchovu a vzdělávání studentů a žáků, tak pro rozvoj jejich zájmů především technických a sportovních.           

Mgr. Jiří Viterna
ředitel školy

Aktuálně
Zapojení odborníka z praxe do výuky

Zapojení odborníka z praxe do výuky

Dne 12.11.2018 proběhla ve třídě STR3 realizace výuky se zapojením odborníka z praxe. Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol a odborníků z praxe v rámci všeobecně-vzdělávacích předmětů/odborných předmětů/odborné praxe. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků. Žáci byli panem Ing Jiřím Vedrou seznámeni s kreslícím programem TEKLA , který slouží k návrhu ocelových konstrukcí.
MERKUR - nové formy výuky

MERKUR - nové formy výuky

V rámci projektu vzdělávání jsme dali dohromady tým nadšenců pod vedením Aleše Karpíška a Martina Kirjakovjana. Nyní je k dispozici našim žákům nová učebna MERKUR. Tato učebna bude sloužit k praktické výuce a rozvíjení myšlení v oblasti robotiky a CNC obrábění.
Kurz svařování zahájen

Kurz svařování zahájen

Zahájili jsme pro naše žáky kurz svařování, který probíhá v odpoledních hodinách. Přihlásilo se 6 žáků z různých studijních a učebních oborů, kurz je pro žáky pořádán v rámci volnočasových aktivit.
REPREZENTACE ŠKOLY OPĚT V NOVÉM KABÁTĚ

REPREZENTACE ŠKOLY OPĚT V NOVÉM KABÁTĚ

Naše škola se podílí na různých prezentačních akcích, a proto jsme zakoupili trička a košile s logem školy pro pedagogy, zaměstnance, žáky a recepci.
Nezapomnělo se i na kolektiv kuchyně.
První zasedání žákovského parlamentu

První zasedání žákovského parlamentu

Dne 25. 10. 2018 se konalo první zasedání žákovského parlamentu na naší škole. Do budoucna žákovský parlament bude řešit podněty od žáků ke zlepšení chodu školy, či jiné zajímavé aktivity školy.
Partneři