Naše škola

SOŠ a SOU Jeseník

Naše škola vznikla v roce 1985 jako zcela nově postavená střední odborná škola. Jde o komplexně pojatý středoškolský areál včetně domova mládeže hotelového typu, školní stravovny a školních dílen. Škola je stavebně propojena se sportovní halou.

Jsme technicky orientovanou školou, která připravuje žáky na povolání ve strojírenských, stavebních studijních a učebních oborech. Poskytujeme úplné střední odborné vzdělání (maturita) a střední odborné vzdělání (vyučení v oboru). Vzhledem k tomu, že jde o téměř nový školský areál, má škola velmi dobré podmínky jak prostorové, tak i materiální.

Cílem všech pracovníků školy je vytvářet co nejlepší podmínky jak pro výchovu a vzdělávání studentů a žáků, tak pro rozvoj jejich zájmů především technických a sportovních.           

Mgr. Jiří Viterna
ředitel školy

Aktuálně
Svářečské zkoušky

Svářečské zkoušky

V pátek 6. 12. 2019 proběhly zkoušky svářečů na základní kurzy a zkoušky podle EN ISO 9606-1.
Den otevřených dveří 12. 12. 2019

Den otevřených dveří 12. 12. 2019

Dne 12. 12. 2019 pořádá SOŠ a SOU strojírenské a stavebník Jeseník "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ".

Zveme všechny zájemce o studium, přátelé školy a spolupracující firmy.
Zapojení stavebnice Teifoc do výuky

Zapojení stavebnice Teifoc do výuky

Stavebnici Teifoc využíváme v hodinách pozemního stavitelství a praxe. Žáci si na ni mohou procvičit vazby zdiva, ukládání okenních a dveřních otvorů.
Oblastní kolo v pIšQworkách

Oblastní kolo v pIšQworkách

Dne 22. listopadu 2019 se vítězové školního kola pIšQworky zúčastnili oblastního kola této soutěže v Šumperku.
Odborná praxe studentů oboru strojírenství

Odborná praxe studentů oboru strojírenství

I ve druhém ročníku studijního oboru Strojírenství třídy STR 2 absolvují žáci dvouhodinovou týdenní odbornou praxi. Náplní této praxe je zvládnutí základů obsluhy klasických obráběcích strojů a základních pracovních operací na nich. Asi k nejnáročnějším patří soustružení kuželových ploch. Vzhledem k tomu, že žáky hodiny odborné praxe baví, dosahují velmi dobrých výsledků.
Partneři