Naše škola

Střední průmyslová škola Jeseník

Naše škola vznikla v roce 1985 jako zcela nově postavená střední odborná škola. Jde o komplexně pojatý středoškolský areál včetně domova mládeže hotelového typu, školní stravovny a školních dílen. Škola je stavebně propojena se sportovní halou.

Jsme technicky orientovanou školou, která připravuje žáky na povolání ve strojírenských, stavebních studijních a učebních oborech. Poskytujeme úplné střední odborné vzdělání (maturita) a střední odborné vzdělání (vyučení v oboru). Vzhledem k tomu, že jde o téměř nový školský areál, má škola velmi dobré podmínky jak prostorové, tak i materiální.

Cílem všech pracovníků školy je vytvářet co nejlepší podmínky jak pro výchovu a vzdělávání studentů a žáků, tak pro rozvoj jejich zájmů především technických a sportovních.           

Mgr. Jiří Viterna
ředitel školy

Ing. Ladislav Šuška byl oceněn jako pedagog Olomouckého kraje. Gratulujeme!

Podrobnosti naleznete na stránkách Olomouckého kraje.

Aktuálně
Nové vybavení polytechnické učebny

Nové vybavení polytechnické učebny

V pátek dorazilo vybavení do nové polytechnické učebny, která je vybudována na dílnách praktické výuky. A co má nově eMko nachystáno pro žáky?
Termíny maturitních zkoušek

Termíny maturitních zkoušek

Vzhledem k vládou vyhlášenému nouzovému stavu se mění:
1) termíny společné části
2) termíny ústní části

Dále naleznete vypsané termíny a celé znění příkazu ředitele č.2.

Informace pro všechny žáky učebních oborů

Odborný výcvik na provozních pracovištích (firmy) již v letošním školním roce nebude probíhat. Žáci III. ročníků nastupují dle informací třídních učitelů k odbornému výcviku od 11. 5. 2020 na dílny školy a žáci I. a II. ročníků nastoupí k odbornému výcviku na dílny školy od 1. 6. 2020. Ale tato informace pro žáky I. a II. ročníků bude ještě upřesněna.
Partneři