Spolupracujeme s firmami

Překračujeme hranice, budujeme společnou budoucnost!

Rozvoj technického vzdělávání – spolupráce institucí

Cíl projektu:

Projekt rozvíjí spolupráci mezi 4 partnery – vzdělávacími institucemi z České republiky a Polska. Jsou plánovány společné organizace stáží, workshopů, jazykových kurzů, rozvíjení spolupráce ve vědecké oblasti a organizace 4 veřejných přeshraničních akcí. Plánované aktivity přispějí ke zvýšení institucionálního potenciálu partnerů, zlepší schopnost efektivně fungovat na česko-polském pomezí a zajistí trvanlivost navázaných vztahů.