Přijímací řízení

Přijímací řízení

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení 2024-2025

 

Informace pro uchazeče o studium maturitních oborů ke konání jednotné přijímací zkoušky – 1. kolo:

Výsledky přijímacího řízení 2024-2025

Informace pro uchazeče k výsledkům 1. kola přijímacího řízení:

Výsledky 1. kola jsou zveřejněny výše a na úřední desce školy podle registračního čísla každého uchazeče. 

 

Informace pro uchazeče o studium maturitních oborů ke konání jednotné přijímací zkoušky – 1. kolo:

Učební 3letý obor Počet míst Přijímací zkoušky Potvrzení od lékaře
Elektrikář 30
Instalatér 30
Strojní mechanik 15
Zedník 15
Obráběč kovu 15

Uchazeči do tříletých učebních oborů:

Nekonají přijímací zkoušku. Přijetí ke studiu je posuzováno na základě doloženého prospěchu za poslední dva ročníky povinné školní docházky. U všech oborů školy je vyžadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu.

 

 

 

 


Maturitní 4letý obor Počet míst Přijímací zkoušky Potvrzení od lékaře
Informační technologie 30
Stavebnictví 30
Strojírenství 15
Bezpečnostně právní činnost 15
Kosmetické služby 15

Uchazeči do čtyřletých maturitních oborů:

Do všech oborů školy konají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky, dalším kritériem školy je také doložený prospěch za poslední dva ročníky povinné školní docházky. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu je vyžadováno jen u některých oborů, bude zveřejněno v kritériích přijímacího řízení do 31. 1. 2024.

 

 

 

 

Sdělení uchazečům a zákonným zástupcům k novým oborům Kosmetické služby a Bezpečnostně právní činnost:

Pokud budou nové obory zapsány do školského rejstříku, budou nabízeny v dalších kolech přijímacího řízení.

Svůj zájem o tyto obory můžete sdělit e-mailem na sekretariat@soje.cz nebo telefonicky Janě Prokopové - 731 107 824.


Maturitní 2letý obor Počet míst Přijímací zkoušky Potvrzení od lékaře
Nástavbové studium 30

Uchazeči o dvouletý maturitní obor nástavbové studium:

Konají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky, dalším kritériem školy je také prospěch ze dvou posledních ročníků učebního oboru. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu není vyžadováno.

Podání přihlášky pro školní rok 2024-25:

Video návody, naleznete níže

Odkaz na stránky s podrobnými informacemi, jak podat přihlášku

Digitální přihlašovací systém

DIPSY: https://www.dipsy.cz/


Důležité termíny pro 1. kolo - maturitní obory (4 roky)

 • 1. - 20. února 2024

  termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu.

 • 12. a 15. dubna 2024

  1. a 2. řádný termín testu přijímací zkoušky pro čtyřleté obory.

 • 29. a 30. dubna 2024

  1. a 2. náhradní termín testu přijímací zkoušky pro čtyřleté obory.

 • 15. května 2024

  zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webu.


Důležité termíny pro 1. kolo - učební obory (3 roky)

 • 1. - 20. února 2024

  termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu.

 • 15. května 2024

  zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webu.

JAK NA PŘIHLÁŠKU v DiPSy - elektronická přihláška (zletilý zájemce)

 

 

JAK NA PŘIHLÁŠKU v DiPSy - výpis ze systému