Přijímací řízení

Přijímací řízení

„Vážení rodiče, zákonní zástupci a budoucí studenti,
Letošní přijímací řízení bylo nově vedeno elektronicky přes portál Dipsy a Zápisové lístky a rozhodnutí o přijetí se již nevydává.

Přijetí v systému Dipsy je už bráno jako závazné.

Další informace o zahájení školního roku budou zveřejněny na webu školy v srpnu.
Přejeme Vám krásné léto a budeme se těšit na nový školní rok 24/25, kterého budete součástí i Vy.“

Výsledky přijímacího řízení 2024-2025

Informace pro uchazeče k výsledkům 1 - 3. kola přijímacího řízení:

Výsledky 1 - 3. kola jsou zveřejněny výše a na úřední desce školy podle registračního čísla každého uchazeče. 

 

Informace pro uchazeče o studium maturitních oborů ke konání jednotné přijímací zkoušky:

Učební 3letý obor Počet míst Přijímací zkoušky Potvrzení od lékaře
Elektrikář 30
Instalatér 30
Strojní mechanik 15
Zedník 15
Obráběč kovu 15

Uchazeči do tříletých učebních oborů:

Nekonají přijímací zkoušku. Přijetí ke studiu je posuzováno na základě doloženého prospěchu za poslední dva ročníky povinné školní docházky. U všech oborů školy je vyžadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu.

 

 

 

 


Maturitní 4letý obor Počet míst Přijímací zkoušky Potvrzení od lékaře
Informační technologie 30
Stavebnictví 30
Strojírenství 15

Uchazeči do čtyřletých maturitních oborů:

Do všech oborů školy konají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky, dalším kritériem školy je také doložený prospěch za poslední dva ročníky povinné školní docházky. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu je vyžadováno jen u některých oborů, bude zveřejněno v kritériích přijímacího řízení do 31. 1. 2024.

 

 

 

 


Maturitní 2letý obor Počet míst Přijímací zkoušky Potvrzení od lékaře
Nástavbové studium 30

Uchazeči o dvouletý maturitní obor nástavbové studium:

Konají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky, dalším kritériem školy je také prospěch ze dvou posledních ročníků učebního oboru. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu není vyžadováno.

Podání přihlášky pro školní rok 2024-25:

Video návody, naleznete níže

Odkaz na stránky s podrobnými informacemi, jak podat přihlášku

Digitální přihlašovací systém

DIPSY: https://www.dipsy.cz/


Důležité termíny pro 1. kolo - maturitní obory (4 roky)

 • 1. - 20. února 2024

  termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu.

 • 12. a 15. dubna 2024

  1. a 2. řádný termín testu přijímací zkoušky pro čtyřleté obory.

 • 29. a 30. dubna 2024

  1. a 2. náhradní termín testu přijímací zkoušky pro čtyřleté obory.

 • 15. května 2024

  zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webu.


Důležité termíny pro 1. kolo - učební obory (3 roky)

 • 1. - 20. února 2024

  termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu.

 • 15. května 2024

  zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webu.

JAK NA PŘIHLÁŠKU v DiPSy - elektronická přihláška (zletilý zájemce)

 

 

JAK NA PŘIHLÁŠKU v DiPSy - výpis ze systému